Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jannica, 2014. Metoder för diagnostisering av de vanligaste gastrointestinala helminterna hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Hästar över hela värden är infekterade med gastrointestinala parasiter. De parasiter som har högst prevalens och orsakar sjukdom hos häst är cyathostominer, Parascaris equorum, Anoplocephala perfoliata och Strongylus vulgaris. Parasiterna kan orsaka alvarliga symtom så som obstruktion, kolik, avmagring och de kan även ge komplikationer som kan leda till döden. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa information om hästens parasiter och om tillgängliga analysmetoder samt att undersöka dagens möjligheter till ett hållbart kontrollprogram för att minska resistensutveckling.
Problematiken med den ökande resistensen har gjort att regelbunden avmaskning för att minska prevalensen av parasiterna har börjat ifrågasättas. Idag finns det kontrollprogram för att minska resistensutvecklingen hos hästens gastrointestinala parasiter. Kontrollprogrammen går ut på att diagnosticera infektion med hjälp av träckprovsbaserade analyser för att sedan kunna använda sig av riktad behandling med receptbelagd anthelmintika.
De träckprovsbaserade analysmetoderna som används idag är begränsade i sin förmåga att kvantifiera parasitbördan samt diagnostisera tidig infektion. Serologiska och molekylära metoder för diagnostisering av prepatenta infektioner och för kvantifiering av parasitbördan är under utveckling. Framsteg görs frekvent inom detta område och bättre analysmetoder gör det lättare att bedöma vilka parasitinfektioner som bör behandlas. Bättre diagnostik leder till en minskad, mer välriktad användning av anthelmintika och där med en minskad resistensutveckling.
Alternativa metoder till anthelmintika kan vara olika former av beteshygien och åtgärder för ett förstärkt immunförsvar. I nuläget finns relativt lite forskning kring de alternativa metoderna men det är ett område med stor kapacitet till utveckling och som kan komma att vara en viktig del i ett hållbart kontrollprogram. Med de metoder som finns att använda idag är det viktigt som djurägare att veta när träckprovstagning bör göras, vilka parasiter som ska efterfrågas i analysen och varför det är viktigt att analysera innan avmaskning. Det är därför viktigt att rådfråga en veterinär innan provtagning för att få ut ett användbart resultat från analysen. Veterinären är också viktig vid eventuell avmaskning för att kunna välja ett anthelmintiska som har bra effekt mot parasiten för en så lyckad behandling som möjligt.

,

Horses all over the world are infected by gastrointestinal parasites. Parasites with high prevalence and pathogenicity in horses are cyathostominer, Parascaris equorum, Anoplocephala perfoliata and Strongylus vulgaris. Theses parasites can cause severe symptoms as obstruction, colic and emaciation with complications from infection that even can lead to death. The porpoise of this literature study is to put together information on these parasites, the available analyses methods for them and explore the possibilities to evolve a sustainable control program.
The problems with the uprising resistance among equine gastrointestinal parasites puts the regular use of anthelmintic drugs into question. The control programs used today aims to decrease the use of anthelmintic drug. These programs are based on fecal sample analyses to diagnose infection and then use selective therapy.
The fecal sample based analyses used today are limited in their ability to exactly quantify the parasitic burden as well as diagnosing early stages of disease. Serological and molecular methods to diagnose prepatent infection and to quantify the parasitic burden are under development. Advancements are made frequently in this area. Better methods would improve the diagnostic of parasites and result in less use of anthelmintics. Selective use of anthelmintics will lead to a decrease in the resistance development.
Alternative methods instead of anthelmintic drugs to control parasite infections are needed. Alternative methods could for example be different forms of pasture hygiene or to strengthen the host’s immune defense. There is relatively little research on alternative methods but this area is an important part of a sustainable control program in the future. With the methods that are used today it is important as a horse owner to know when to collect the fecal sample, which parasites to analyse and why it is important to analyse before deworming treatment. Today the horse owners are recommended to ask for advice from a veterinarian before collecting the fecal sample to get a useful analys of the result. Moreover, the fecal egg count analysis help the veterinarian to prescribe the right anthelmintic drug to enable as correct deworming as possible.

Main title:Metoder för diagnostisering av de vanligaste gastrointestinala helminterna hos häst
Authors:Andersson, Jannica
Supervisor:Tydén, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:75
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:cyathostominer, parascaris equorum, anoplocephala perfoliata, strongylus vulgaris, diagnostiska analyser, fecal egg count Eg, ägg per gram (EPG), eggs per gram (EPG), diagnostic analyses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 14:01
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 14:01

Repository Staff Only: item control page