Home About Browse Search
Svenska


Bornhold Svanfeldt, Lina, 2014. Hantering av parasitproblematik på naturbetesmark. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

Värdet av att beta naturbetesmark är stort, både för den biologiska mångfalden men även för bevarandet av öppna kulturlandskap med stora rekreations- och kulturhistoriska värden. Då naturbeten är permanenta beten måste parasitsmitta av inälvsparasiter på betet förebyggas för att inte bli ett problem. Problem som kan orsakas av parasitangrepp är framför allt försämrad tillväxt hos djuren men även klinisk sjukdom såsom t.ex. diarré eller blodbrist. Förstagångsbetande individer är särskilt känsliga för parasitangrepp och måste därför skyddas från parasitsmitta i möjligaste mån. Ett sätt att göra detta är genom avmaskning. Då detta har visat sig ha negativa effekter på dynglevande organismer, vilka utgör en viktig del av den bevarandevärda biologiska mångfalden, så är alternativa metoder som kan leda till en minskning av användandet av avmaskningsmedel önskvärda på naturbetesmark. De viktigaste av sådana alternativa metoder är idag olika betesstrategier, vilka går ut på att tillhandahålla ur parasitsynpunkt säkra beten till förstagångsbetarna. Detta kan uppnås genom sam – eller växelbete med äldre immuna djur eller med andra djurslag, vilket leder till ett minskat smittryck och en minskad övervintrande larvsmitta. En annan metod som kan vara effektiv i kombination med sam- eller växelbete är att använda sig av strategiska flyttar till parasitfria beten innan parasitsmitta har byggts upp till skadliga nivåer på betet. Oavsett vad man använder sig av för metod är det viktigt med en god övervakning av djuren i form av vägning och träck- eller blodprovtagning för att kunna upptäcka parasitangrepp i tid och vidta åtgärder i form av flytt och eventuellt avmaskning av djuren. Då nötkreatur och får är viktiga betesdjur på naturbetesmark i Sverige har fokus lagts på dessa två djurslag.

,

Grazed semi natural pastures are of great importance for the conservation of a wide range of endangered flora and fauna. Furthermore the management of semi natural pastures preserves landscapes of cultural value by keeping them from re-forestation. However, keeping livestock on semi-natural pastures demands some extra management and planning on how to use the pastures to prevent pasture parasite infections from becoming a problem. This is mainly due to the fact than deworming agents can have devastating effects on endangered dung beetles and other dung-eating insects. Therefore the utilization of such deworming agents should be kept to a minimum. Instead, different pasture management strategies can be utilized to keep infective parasite larvae on the pastures at low levels. This is especially important when it comes to first-season grazing livestock, since they are the most vulnerable to parasitic infections. One way to achieve low levels of infective parasitic larvae on pastures is through the use of different livestock species or older immune livestock of the same species for sequential or mixed grazing. This leads to lower pasture parasite burdens and less overwintering parasitic larvae. The best result of such strategies seems to be achieved if combined with a move of susceptible livestock to parasite safe aftermath pastures before high levels of infective larvae has been built up on the pasture. Also, good surveillance through regular weight measurements and through analyzing the amount of parasite eggs in feces at certain time points is important to evaluate the efficacy of the chosen method and to detect parasitic problems early on. In Sweden cattle and sheep are important grazing animals on semi-natural pastures, hence this essay focus on these two species.

Main title:Hantering av parasitproblematik på naturbetesmark
Authors:Bornhold Svanfeldt, Lina
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:60
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:betesparasiter, betesstrategier, naturbetesmark, nötkreatur, får, pasture parasites, grazing management, semi-natural pasture, cattle, sheep
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3881
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 11:43
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics