Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Johan , 2014. The Swedish forest industries' view on the future market potential of nanocellulose. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

General concerns about environmental issues may mean that the demand for bio-based products will increase. Opportunities that arise on markets, together with the declining demand for newsprint, may trigger firms in the Swedish forest industry to increase their development of new products. One product that has received a lot of attention during recent years (and is a contender) is nanocellulose.

The purpose of this master thesis was to examine the Swedish forest industry’s view on the market potential of nanocellulose. For many forest based firms standard newsprint have been of utmost importance. However, due to the rise of digital media it is commonly acknowledged that the consumption of standard newsprint may have peaked. New product development is of importance when markets change and uncertainty on markets arises. Maybe, nanocellulose could be the answer to several problems.

Qualitative interviews with eleven respondents from relevant Swedish forest firms have been conducted during the period Mars to May 2014. Specific questions the thesis tried to answers were:
• What are the factors that could make wood-based nanocellulose a successful commercial concept?
• What are the factors that hinder wood-based nanocellulose from becoming a successful commercial concept?
• In what stage of the value-chain should the implementation commence?
During the conducted interviews it has been emphasized that the right combination of business model and product area is of importance for a successful commercial concept. At the same time the process ability of nanocellulose has to increase.

Judging by the conducted interviews, areas of use and required volumes will determine which actors that may pursue a commercialization of nanocellulose. There is still a lot of work to be done and at the moment some forest firms are unsure if they should commence the commercialization - this because the current situation of nanocellulose is quite unsure. Demand is uncertain, and there are still technological issues to be solved before nanocellulose can reach the great potential it carries.

Still, most of the approached respondents believe that nanocellulose will find its place on a market within 5-10 years. Nanocellulose is considered a fantastic material and the main push factors for a successful commercialization are its characteristics. However, no real demand from the customers’ point of view has been made visible. If the right business model could be connected to the right product nanocellulose will surely be successful. Maybe, it is too early to determine how big the market potential of nanocellulose is. Nonetheless, what can be said is that nanocellulose carries great potential.

,

En ökad oro avseende miljöfrågor kan leda till att efterfrågan för biobaserade produkter ökar. Tillsammans med en dalande efterfrågan på tidningspapper kan de eventuella möjligheterna som uppstår på marknader vara incitament till företag inom den svenska skogsindustrin att öka sin utveckling av nya produkter. En produkt som under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet är nanocellulosa, kanske kan svaret på några av skogsbolagens problem just vara nanocellulosa.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka den svenska skogsindustrins syn på nanocellulosans marknadspotential. För många företag verksamma inom den svenska skogsindustrin har tidningspapper länge varit en viktig inkomstkälla. På grund av ökad efterfråga på digital media är det allmänt känt att konsumtionen av tidningspapper kraftigt har minskat. När marknader förändras och är osäkra är produktutveckling av betydelse.

Under perioden mars till maj 2014 har elva kvalitativa intervjuer med respondenter från relevanta företag inom den svenska skogsindustrin genomförts. Frågor som har ställts och svar som har getts har använts för att besvara tre specifika frågor:
• Vilka är de faktorer som kan göra träbaserad nanocellulosa till ett framgångsrikt kommersiellt koncept?
• Vilka är de faktorer som hindrar den träbaserade nanocellulosan från att bli ett framgångsrikt koncept?
• I vilket skede av värdekedjan bör en implementering av nanocellulosan påbörjas?
Enligt de flesta respondenterna kommer kommersialiseringen av nanocellulosa vara användnings- och volymberoende. I nuläget inverkar många faktorer negativt på företagens vilja att driva kommersialiseringen framåt. Den främsta faktorn är en osäker efterfråga på nanocellulosa, det finns också tekniska frågor som måste lösas innan nanocellulosan kan nå dess potentiella höjder. Många respondenter tror däremot att nanocellulosan kommer att hitta sin plats på en marknad inom fem till tio år.

Nanocellulosa anses vara ett fantastiskt material och det som talar för en framgångrik kommersialisering är materialets egenskaper. Om rätt affärsmodell kan kopplas till rätt produkt kommer nanocellulosan lyckas, men kanske är det för tidigt att avgöra hur stor marknadspotentialen är. En sak är säker, även om mycket arbete återstår bär nanocellulosan på mycket potential.

Main title:The Swedish forest industries' view on the future market potential of nanocellulose
Authors:Eklund, Johan
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:145
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:nanocellulose, innovations, strategy, resources, alliances
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:English
Deposited On:17 Sep 2014 15:10
Metadata Last Modified:17 Sep 2014 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics