Home About Browse Search
Svenska


Edlund, Björn, 2014. Beslutsstöd för virkeshandel och flödesplanering : vidareutveckling av NETRA . Second cycle, A2E. umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
870kB

Abstract

Vid flödesplaneringen för en organisation som arbetar med virkesförsörjning måste hänsyn tas till tillgången på råvara, anförskaffningspris, transportsystem, transportavtal, leverans-avtal med mera. All denna information och en mängd andra parametrar ska användas för att bestämma det optimala flödet, oavsett om det handlar om timmer, massaved eller biobränsle. Att hitta den bästa lösningen på detta problem med krav på högsta lönsamhet är mycket svårt utan hjälp av ett beslutsstöd. Fokus för detta examensarbete är Norra Skogsägarnas behov av att uppdatera och vidareutveckla ett sådant beslutsstöd. Norra Skogsägarna är således värdföretag och analysen har genomförts på deras verksamhet. Studiens syfte är uppdelat i två delar. Studiens första del syftar till att vidareutveckla och validera NETRA, ett beslutsstöd för virkesaffär med hänsyn till optimal destinering av timmer och massaved. Studiens andra del syftar till att med utgångspunkt i det utvecklade beslutsstödet kvantifiera teoretisk förbättringspotential för optimal destinering. Förbättringspotentialen har kvantifierats för sortimenten barr- och lövmassaved med hänsyn till järnväg samt den kvarvarande förbättringspotentialen för barr-, löv-massaved, gran- och talltimmersflöden på lastbil. Den teoretiska förbättringspotentialen för optimalt flöde av lastbilstransport var för barrmassaveden tvåveckorsoptimerinegen 1,8 %. Den optimala volymen på järnväg var 12,6 % och tillgången till järnväg resulterade i en ökning av det totala ekonomiska nettot med ytterligare 1,2 % för barrmassaveden.

,

In wood flow planning an organization that works with wood supply must take into ac-count the supply of raw material, purchase price, transportation and agreements, demand. All of this information and a variety of other parameters are to be used to determine the optimal wood flow, regardless of whether it is timber, pulpwood or biofuel. Finding the best solution to this problem with demands for highest profitability is very difficult without the help of a decision support system. The focus of this thesis was Norra Skogsägarna’s need to update and further develop such a decision support system. Norra skogsägarna was therefore hosting company and the analysis was done on their business. The aim of the study where divided into two parts. The study's first part aimed to develop and validate NETRA, a decision support system for timber business with respect to optimal destination of timber, pulpwood. The study's second part where aimed at of the basis of the developed decision support system quantify the theoretical improvement potential for optimal destina-tion of coniferous and deciduous pulpwood with respect to railroad. And the remaining theoretical improvement potential of pulpwood and timber flows on truck due to optimal destination. The theoretical improvement potential for the total economic net due to opti-mal destination was for softwood pulpwood, only transportation by truck and a two week optimization period 1.8%. The optimal volume of pulpwood on railroad was 12.6% of total volume and it resulted in an increase of total economic net by 1.2% for the softwood pulp-wood.

Main title:Beslutsstöd för virkeshandel och flödesplanering
Subtitle:vidareutveckling av NETRA
Authors:Edlund, Björn
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Eriksson, Ljusk Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:425
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:flödesoptimering, virkesförsörjning, NETRA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2014 14:38
Metadata Last Modified:02 Sep 2014 14:38

Repository Staff Only: item control page