Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Christine and Andersson, Hanna, 2014. Lean leadership : the Toyota way in agricultural firms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Swedish agricultural businesses are facing challenges in order to achieve long-term profitability. The opportunity to improve profitability and efficiency on farm level may be enhanced by management. One way to work with leadership is to use Lean. It is a management system that aims to improve competitiveness. Currently, there is a project where Lean is implemented into 100 agricultural firms. It may be questioned what is required of the leadership in order to implement and sustain Lean in the agricultural firms.
The aim of this study is to explain how agricultural firms can use Lean as a way to work with leadership, by evaluating indicators which have potential to make Lean leadership successful. This study approaches a qualitative method. It includes case studies of agricultural firms with personal interviews with agricultural leaders, employees and Lean coaches.
The result of this study shows that in order to sustain and implement Lean in Swedish agricultural firms it is evident that the leadership maintains the work with Lean and that there is a constant reminder of Lean in the daily work. The leader must implement Lean in the whole organisation and make the management system integrated into the company culture. As a leader it is important to make continuous improvements stepwise, establish a meeting structure and implement inspirational events such as study visits and use an external Lean consultant. There are changes in the agricultural firms in terms of working structure, working environment, motivation and communication, due to Lean leadership. Important skills for leaders which indicate potential success of Lean leadership for agricultural firms are clear, open-minded, ability to delegate and point out the direction.

,

Svenskt lantbruk har under en längre tid haft svårighet att uppnå långsiktig lönsamhet. Studier visar att lönsamhet och effektivitet på gårdsnivå kan förbättras genom ledarskap. Ett sätt att arbeta med ledarskap är att använda Lean. Det är ett ledningssystem som syftar till att förbättra konkurrenskraften. För närvarande finns det ett projekt där Lean införs på 100 svenska lantbruksföretag. Det kan ifrågasättas vad som krävs av ledarskapet för att implementera och bibehålla Lean i svenska lantbruksföretag. Syftet med studien är att förklara hur lantbruksföretag kan använda Lean som ett sätt att arbeta med ledarskap, genom att utvärdera indikatorer som har potential att göra Lean ledarskap framgångsrikt. Studien använder sig av en kvalitativ metod. I studien ingår fallstudier av lantbruksföretag, där företagsledare, medarbetare och Leancoacher har intervjuats personligen. Studien visar att det krävs att ledarskapet ständigt arbetar med Lean i den dagliga verksamheten för att upprätthålla och implementera Lean i svenska lantbruksföretag på långsikt. Lean måste vara integrerad i hela organisationen och företagskulturen. Det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar stegvis, etablera en mötesstruktur och genomföra inspirerande evenemang såsom studiebesök och utbildning. En extern Lean-coach kan också vara ett sätt följa upp och upprätthålla Lean-arbetet. Lean ledarskap har medfört förbättringar i lantbruksföretagen såsom i arbetsmiljö, arbetsstruktur, motivation och kommunikation. Viktiga egenskaper hos ledaren för att framgångsrikt arbeta med Lean är att vara tydlig, öppen, ha förmåga att delegera och visa riktningen.

Main title:Lean leadership
Subtitle:the Toyota way in agricultural firms
Authors:Andersson, Christine and Andersson, Hanna
Supervisor:Andersson, Hans and Zachrison, Mozghan
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:879
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lean, agriculture, management, case study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:02 Sep 2014 13:37
Metadata Last Modified:02 Sep 2014 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics