Home About Browse Search
Svenska


Edgren, Lina and Fries, Elin , 2014. Hundförbud i skidspåren : hur upplevs det av skidåkare och hundägare i Stadsliden, Umeå kommun?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den tätortsnära skogen har stor betydelse för människorna i dess närområde. Eftersom Umeå har som mål att expandera till 200 000 invånare år 2020 kommer trycket på de tätortsnära skogarna att öka. Med ökat tryck kommer ofta ökade konflikter, eftersom många intresseområden ska samsas. Den här studien fokuserar på grupperna skidåkare och hundägare i det tätortsnära skogsområdet Stadsliden i Umeå. Hur relationen ser ut mellan dem och om det förkommer någon friktion eller konflikt mellan grupperna. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer, för att kunna gå djupare in i var problematiken föreligger. Totalt intervjuades 11 personer, fyra hundägare, fyra skidåkare och tre tjänstemän från Umeå kommun. Under intervjuerna framkom att skidåkarna inte upplever ett större problem med hundägarna och hundarna i Stadsliden, men det som irriterar dem är om spåren blir förstörda, vilket de blir när människor går i dem. Eftersom det råder hundförbud på skidspåren borde inte människor gå där, men en del gör det ändå. Många hundägare upplevde däremot att de ofta blev åthutade när de korsade skidspåren, alternativt gick längs med spåren, på områden där de var tvungna att göra det. Belysning upplevdes som ett problem. Eftersom belysningen endast är tillgänglig för skidåkarna i Stadsliden, känner sig många av de gående exkluderade från Stadsliden kvällstid. På de breddade spåren som finns idag, tänker sig kommunen att det kan vara lämpligt att motionärer utan skidor samt hundar, kan gå vid sidan av spåren. Eftersom det då skulle finnas en preparerad gångstig med belysning, skulle troligtvis de konfrontationer som finns idag minska.

,

The urban forest is very important for the people in its surrounding area. Since Umeå’s goal is to expand to 200 000 inhabitants in 2020, the pressure on the urban forests is increasing. With increased pressure there is often an increased conflict, as many areas of interest are to share. This study focuses on groups of skiers and dog owners in the urban forest Stadsliden in Umeå, how the relationship looks like between them, and if it exist any friction or conflict between groups. The study was conducted by qualitative interviews, in order to go deeper into the cause of the problem. Eleven people were interviewed; four dog owners, four skiers and three officials from the municipality of Umeå. During the interviews it was clear that skiers are not experiencing a major problem with dog owners and dogs in Stadsliden, but what irritates them is if the tracks are destroyed , which they get when people walk in them. As there is a dog ban on the ski trails people should not walk there, but some do that anyway. Many dog owners however, felt that they were often yelled at when they crossed the ski trails, or walked along the tracks, in areas where there were no other opportunities. Lighting was perceived as a problem, because it is only accessible along the ski tracks in Stadsliden. Most of the pedestrians feel excluded from Stadsliden in dark evenings. On the widened tracks, available today, the municipality consider to let the athletes without skis and dogs to use the track side. As there would be a prepared pathway with lighting, this would possibly reduce the confrontations that exist today.

Main title:Hundförbud i skidspåren
Subtitle:hur upplevs det av skidåkare och hundägare i Stadsliden, Umeå kommun?
Authors:Edgren, Lina and Fries, Elin
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:10
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:tätortsnära skog, rekreation, vinterstigar, kvalitativa intervjuer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 13:20
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 13:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics