Home About Browse Search
Svenska


Walldén, Moa, 2014. Förvaltningsverktyg för ripjakt i Jämtlands län. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

Jakten på ripa är mycket populär bland svenska jägare och även bland jägare från andra länder. På grund av denna popularitet är rippopulationen på statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen i Jämtlands län utsatta för ett högt jakttryck. Detta har lett till att jakten
behöver regleras. Länsstyrelsen, som har uppdraget att upplåta småviltsjakten på statens mark, har i vissa samebyar infört kvotering genom lottning. Det innebär att max fem jägare per område och dag tillåts, vilka dessa jägare är avgörs genom lottning. Huvudsyftet med
denna studie är att undersöka hur uttaget av ripa påverkas av kvotering. Studien är baserad på avskjutningsstatistik från jaktåret 2005/2006 till och med jaktåret 2013/2014. Tre samebyar med kvotering har jämförts med tre samebyar utan kvotering.

Resultaten visar att i de samebyar där kvotering infördes 2010 sjönk antalet skjutna ripor/km2 signifikant. I samebyn där kvotering infördes 2003, är avskjutningen något lägre jämfört med samebyarna utan kvotering. Någon statistisk signifikant skillnad kan dock inte fastställas.

Antal rapporterade skjutna ripor/jaktmandag varierade lite mellan åren. Samebyar där kvotering infördes 2010, skiljer sig signifikant från övriga samebyar, där antal skjutna
ripor/jaktmandag är lägre. Även en tydlig skillnad i tidpunkt för avskjutning ses i samebyarna där kvotering infördes 2010. Innan kvotering infördes sköts ett avsevärt större antal ripor de första fem dagarna på jakten.

Någon signifikant skillnad i antal årstillstånd/km2 före och efter införandet av kvotering återfanns inte. Däremot var dygnstillstånden/km2 signifikant lägre efter införandet av kvotering.

,

The hunt for willow ptarmigan is very popular among Swedish hunters and even among hunters from other countries. Therefore, the ptarmigan population on state owned land in the county of Jämtland is exposed to a high hunting pressure. This has led to that the hunt must be regulated. The county administrative board, which is mandated to grant small-game hunting on state land, has in some Sami communities introduced a quota system. This means
that a maximum of five hunters per region and day are allowed. The main purpose of this study is to analyze how the harvest of ptarmigan is affected by quota restrictions. The study is based on harvest data from hunting season 2005/2006 until 2013/2014. Three Sami communities with quotas have been compared to three Sami communities without quotas.

The results show that in the Sami communities where quotas were introduced in 2010, the number of harvest ptarmigan/km2, declined significantly. In the Sami community, where quotas were introduced in 2003, the harvest is slightly lower compared to Sami communities
without quotas. A statistical significant difference could not be determined. Harvests of ptarmigan per hunting day show a small variation between years. Sami communities where
quotas were introduced in 2010, differs significantly from other Sami communities, where the harvest per hunting day is lower. A clear difference in timing of the harvest is seen in the Sami communities where quotas were introduced in 2010. Before 2010, a larger number of ptarmigan were harvest the first five days of the hunt.

Main title:Förvaltningsverktyg för ripjakt i Jämtlands län
Authors:Walldén, Moa
Supervisor:Olsson, Gert and Hörnell-Willebrand, Maria
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:34
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:dalripa, Lagopus lagopus, småviltsjakt,, avskjutningsstatistik,, viltförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3657
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 12:30
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics