Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Jonatan , 2014. Påverkan av brunbjörnens habitatanvändning på älgens betesval. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är vedertaget att rovdjur påverkar bytesdjurs val av område och beteende. Syftet med det här arbetet var att undersöka om rovdjurs användning av habitat har någon påverkan på svenska älgars födobeteende. I denna studie undersöks brunbjörnens påverkan på älg och datainsamlingen utfördes i björnrika områden i Dalarna och Gävleborgs län.
De data som samlades in var data som rör bete (andel och höjd över marken) och habitatets egenskaper (sikt), därefter undersöktes om det förekom skillnader i andelen betat beroende på habitatanvändning av predator och habitatets egenskaper.

Resultatet visade på tydliga skillnader i älgens betesmönster beroende på om det var hög eller låg predatoranvändning av habitat.

Student tvåsidiga T-test och regressionsanalys användes för att ta reda på hur tillförlitliga resultaten var.
Resultatet visade att det är en signifikant skillnad i älgens betesmönster (beteshöjd) beroende på i vilken utsträckning björnar använder habitatet. Älgens bete påverkades också av sikt från betesplatsen, vilket i sin tur var beroende av predatoranvändning inom habitatet, men den skillnaden var inte signifikant.

,

It is established that predators affect prey site selection and behaviour. The purpose of this study was to investigate whether predator habitat use has an impact on the Swedish moose population. In this study, brown bear and moose were used as model species and the data collection occurred in bear –rich areas in Dalarna and Gävleborg. The data collected related to browsing (proportion browsed and height above the ground) and habitat characteristics (sight distance).

I investigated whether there were differences in the proportions browsed depending on the probability of bear habitat use and habitat characteristics.

The results showed clear differences in moose browsing patterns depending on whether it occurred in high vs low bear habitat use.

Student two-tailed t-test and regression analysis were used to test statistical differences between groups. The results showed there was a significant difference in moose browsing patterns (browsing height) depending on the probability of bear use in area. Further the extent of moose browsing depended on sight distance from the browsing location, which depended on if there is a high or low predator habitat use, but the difference was not significant.

Main title:Påverkan av brunbjörnens habitatanvändning på älgens betesval
Authors:Sandberg, Jonatan
Supervisor:Sahlén, Ellinor
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:32
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Bete, älg, björn, påverkan, vaksamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 11:53
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics