Home About Browse Search
Svenska


Romlin , Anton and Ulvdal, Patrik , 2014. Lönsamhet vid gallring i bestånd med varierande grad av heterogenitet och gallringsbehov : en analys med Heureka PlanVis. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta kandidatarbete genomfördes i samarbete med Bergvik Skog AB som önskade undersöka när skötselåtgärden gallring ska utföras i bestånd med olika grader av heterogenitet. Arbetet syftade därför till att klargöra hur stor andel av ett bestånd som ska vara i behov av gallring för att gallringen ska bli som mest lönsam. Arbetet genomfördes genom att med inventerings-data från Bergvik Skog dela upp företagets skogsinnehav i norra Värmland i tre hetero-genitetsklasser. De tre klasserna byggde på den relativa standardavvikelsen för grundytevägd medelhöjd mellan provytor inom samma bestånd. För klasserna simulerades skogsbruk enligt Bergvik Skogs riktlinjer under 100 år i programmet Heureka PlanVis. Simuleringarna re-sulterade i nettonuvärden för den ekonomiska avkastningen beroende på vilken andel av arealen som krävdes vara gallringsmogen innan gallring simulerades. Resultaten visade att de mest homogena bestånden bör gallras när 86,5 % av beståndet har gallringsbehov för att upp-nå maximal avkastning. Motsvarande siffra för heterogena bestånd var 89 %. För bestånd som är intermediära krävdes dock enbart 69 % av arealen.

,

The work underlying this bachelor thesis was completed in cooperation with Bergvik Skog AB, who requested an examination of when thinnings should be performed in stands with different degrees of heterogeneity. This thesis, therefore, aimed to clarify how big proportion of a stand that should be in need of thinning in order to obtain maximum profit after thinning is performed. The analysis was undertaken by using Bergvik Skog’s own inventory data to divide the forest stands in northern Värmland in three heterogeneity classes. The classes were based on the relative standard deviation of the Lorey’s mean height between plots, in the same stand. For each class, forest management according to Bergvik Skog’s principles, was simul-ated with the programme Heureka PlanWise, for a period of 100 years. The simulations re-sulted in different net present values which depended on the proportion of the stand area in need of thinning required before thinning was simulated. The results showed that the most homogeneous stands should be thinned when 86,5% of each stand’s area require thinning to achieve maximum profit. The corresponding figure for heterogeneous stands was 89%. How-ever, only 69 % of the area was required for stands that were intermediate.

Main title:Lönsamhet vid gallring i bestånd med varierande grad av heterogenitet och gallringsbehov
Subtitle:en analys med Heureka PlanVis
Authors:Romlin , Anton and Ulvdal, Patrik
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:31
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:optimering, skoglig planering, skogshushållning, skogsekonomi, fjärranalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 14:36
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 14:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics