Home About Browse Search
Svenska


Lindberg , Nils and Österhult Brehmer, Elinor, 2014. Omföring av enskiktade skogsbestånd till fullskiktade skogar : en simulering i Heureka BeståndsVis. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trakthyggesbruket är det idag dominerande skogsskötselsystemet i Sverige. Det finns nackdelar med att sköta skogen med trakthyggesbruk, av både sociala, estetiska och biologiska skäl. Det finns dock alternativa sätt att bruka skogen på, med hyggesfria skogsskötselsystem som bygger på att skogen är fullskiktad.
Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter i att omföra enskiktade skogar till fullskiktade genom återkommande gallringar med hjälp av simuleringar.
Data som använts för simuleringarna är inventeringsdata från Västergötlands län, inventerat september 2013. Utifrån beståndsdata valdes bestånd ut med olika trädslagsblandning, ålder och bonitet.
Simuleringsprogrammet som användes var Heureka StandWise och bestånden simulerades över en 100-årsperiod.
Resultaten av simuleringarna visade att det var möjligt att skapa en fullskiktad skog, både i tallbestånd och granbestånd. Tät gallringsmogen skog på bördig mark visade sig vara svårt att konvertera. Ett flertal av de simuleringar som skapade fullskiktade skogar lämnade dock kvar ett oacceptabelt lågt virkesförråd.
Studien visade att omföring av enskiktad skog till fullskiktad är möjligt. Vid återkommande gallringar erhölls goda nettointäkter men trakthyggesbruket var överlägset i nuvärde.

,

Conventional clearcutting is the predominate forest management system in Sweden. This management system has some downsides, for example in a social, esthetical and a biological perspective. However, there are alternative forest management methods that does not involve clearcutting, but which requires a multi-layered forest.
The study objective was to investigate the possibilities of transforming single-layered forests to multi-layered, by intermittent thinning made by a simulating program. Data used in the study was inventory data from Västergötlands län, collected in September 2013. Heureka StandWise was the simulation program used in the study. The simulations was conducted over a 100 year period.
The simulations showed that it was possible to create a multi-layered forest in both pine forests and spruce forests. Thick thinning forests on fertile ground proved hard to convert to multi-layered forest. Several of the simulations created multi-layered forests did, however, left behind unacceptably low timber volume.
The study showed that it is possible to transform single-layered forest to multi-layered. The intermittent thinning obtained a great net income, but clearcutting proved to be superior in giving the highest net present value.

Main title:Omföring av enskiktade skogsbestånd till fullskiktade skogar
Subtitle:en simulering i Heureka BeståndsVis
Authors:Lindberg , Nils and Österhult Brehmer, Elinor
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:26
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Heureka, gallring, fullskiktad, omföring, simulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 13:23
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics