Home About Browse Search
Svenska


Larsson , Marcus and Persson, Daniel , 2014. Jämförelse av alternativa skogsskötselmetoder med hänsyn till virkesuttagsmöjligheter. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Miljön och naturvärden blir en allt viktigare faktor inom skogsbruket samtidigt som samhället vill utnyttja alla tillgängliga resurser. Detta leder till att skogsbolag och skogsägare letar efter skötselalternativ och metoder som möjliggör virkesuttag samtidigt som dessa ska bibehålla/gynna skogens naturvärden.
Studien undersöker två olika frågeställningar, den första behandlar hur stora virkesuttag som kan göras med alternativa skötselmetoder på ett företags avsättningar. Den andra jämför dessa metoder för att reda ut vilken som är bäst lämpad för virkesuttag. Undersökningarna har gjorts i form av simuleringar med beslutstödsprogramet Heureka på 26 bestånd från SCA:s avverkningsberäkning. Dessa bestånd representerar större ytor, vilket motsvarar de avsättningar undantagna för alternativ skötsel som finns på SCA:s ägor i Jämtland.
Studien innefattade 6 olika alternativa skötselmetoder vilka alla fanns representerade på företagets avsättningar Dessa var:
• Ingen gallring p.g.a. naturvärde samt förskjutning av lägsta slutavverkningsålder med 20 år
• Plockhuggning
• Skärmställning, skärmen lämnas
• Fröträdställning, fröträden lämnas
• Blädning
• Skötsel för lövdominans
Metoderna jämfördes med hänseende på virkesuttag, nuvärde, virkesförråd samt mängd död ved. Resultatet som presenteras i studien visar att SCA:s avsättningar i Jämtland kan generera 3 846 859 m3sk under en period på 100 år ifall nämnda metoder används. En analys gjordes även för att klargöra ifall någon metod kunde innebära ett större virkesuttag än de övriga. Analysen visade att metoden ”ingen gallring p.g.a. naturvärde” var bäst lämpad för detta, metoden innebar dock lägst virkesförråd.

,

The environment are becoming an increasingly important factor in the forestry sector, while at the same time the society wants to utilize all available resources. This leads to forest companies and forest owners to look for alternative management options that allow timber extraction while at the same time maintaining/favors natural values.
This study examines two different issues, the first deals with the sizes of timber extractions that can be made with alternative management practices on a company's provisions. The second compares these methods to find out which one is best suited for timber extraction. The investigation have been made in the form of simulations with the decision support system Heureka Plan Wise on 26 stocks from SCA:s harvesting estimate. These stocks represent larger areas, which correspond to the provisions excluded to alternative care available on SCA's estate in Jämtland.
This study consisted of six different alternative management methods all of which were represented at the provisions in Jämtland. These are:
• No thinning due natural asset/value and forward shifting of the lowest regeneration age with 20 years.
• Selective felling.
• Shelterwood, with retention of Shelter trees.
• Seed trees, with retention of seed trees.
• Continuous cover forestry.
• Management for deciduous dominance.
The methods were compared with respect to timber harvesting, present value, growing stock and amount of dead wood. The results presented in this study show that SCA on its provisions in Jämtland may harvest 3,846,859 m3sk over a period of 100 years if the said methods are in use. An analysis was also made to clarify if some method could lead to a larger timber extraction than the others. The analysis showed that the method "no thinning due nature asset" was best suited for this.

Main title:Jämförelse av alternativa skogsskötselmetoder med hänsyn till virkesuttagsmöjligheter
Authors:Larsson , Marcus and Persson, Daniel
Supervisor:Korosuo, Anu
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:25
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:naturvärden, Heureka Planwise, alternativ skötsel, virkesuttag, skoglig planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 13:13
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics