Home About Browse Search
Svenska


Wahlström Bergstedt, Sofia and Kollberg, Elin , 2014. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. Vedhanteringen är idag tydligt separerad mellan massabruk och såg. Studiens syfte var att kvantifiera effekten av ett
samarbete med vedhanteringen mellan massabruk och såg samt en förändring i lossningsresurser med avseende på relativa kötider för virkesfordon som ankommer till kombinatet. Med händelsestyrd simulering skapades en modell över kombinatet. Resultatet visade att en förändring i kötider för anländande virkesfordon inträffar vid en omfördelning
och effektivisering av truckresurserna vid kombinatet.

,

Today's low stock at the mills has meant greater demands on transport management of inbound timber to back set a continuous consumption. Integrated mill in Iggesund, part of
Holmen AB, has seen the potential to streamline its wood processing at the mill and sawmill that is part of the integrated mill. Wood handling is separated from the pulp- and sawmill. The study aimed to quantify the effect of collaboration with timber handling between the pulpand
sawmill as well as a change in unloading resources with regard to the relative waiting times for trucks that arrives at the integrated mill. With discrete event simulation a model was created. The results showed that a change in qeueing times for arriving trucks occurs at a
redeployment and streamlining of unloading resorces at the integrated mill.

Main title:Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund
Subtitle:Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund
Authors:Wahlström Bergstedt, Sofia and Kollberg, Elin
Supervisor: Fjeld, Dag
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:24
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:händelsestyrd simulering, sågverk, massabruk, kötider, lossning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 13:01
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics