Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Markus , 2014. Påverkas tillväxten i tallbestånd av grot-uttag vid gallring?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
391kB

Abstract

Grot-uttag vid gallring kan komma att bli mer utbrett i och med stigande priser på skogsbränsle. Det har dock befarats att grot-uttag vid gallring skulle kunna innebära stora tillväxtförluster eftersom skog i gallringsfas har stort näringsbehov. Tillväxtreduktion av grot- uttag vid gallring har emellertid varit svårt att påvisa i tallbestånd.
Målet med detta arbete var att genom analys av data från ett fältförsök undersöka hur helträdsutnyttjande vid gallring av tallbestånd påverkar tillväxten i det kvarvarande beståndet jämfört med gallring av enbart stammar. Försöket ligger i Granö i Vindelns kommun och anlades 1982. Följande två hypoteser testades: Tillväxten är lägre under andra tioårsperioden efter helträdsgallring än efter gallring av enbart stamved, och tillväxtminskningen förstärks av en andra gallring med grot-uttag.
Parceller behandlade med grot-uttag uppvisade en statistiskt icke-signifikant tillväxtförlust på ca 6 %.
Den statistiska analysens måttliga styrka, försökslokalens höga bonitet och tallbestånds låga grot-mängd och oberoende av kväveupptag från förnan föreslogs som anledningar till att behandlingseffekten av grot-uttag inte kunde säkerställas statistiskt.

,

Rising forest fuel prices might lead to a more widespread practice of harvest residue extraction in thinnings. Concerns have been raised that whole-tree harvesting in thinnings may be especially detrimental to forest growth, since stands at the thinning stage have an especially high nutrient demand. In most studies, however, growth loss in Scots pine stands following harvest residue extraction has not been confirmed.
The purpose of this project was to study the effect of whole-tree thinning on growth in Scots pine stands as compared to stem-only thinning by analysis of data from a field experiment. The experiment is located in Granö in the municipality of Vindeln and was established in 1982. The two following hypotheses were tested: Stand growth is lower during the second ten-year period after whole-tree thinning than after stem-only thinning, and the growth loss is increased by a second thinning with harvest residue extraction.
Plots treated with removal of harvest residues displayed a non-significant growth decrease of about 6 %.
The limited power of the statistical analysis, the high fertility of the experimental site and the low amount of harvest residues and independence of nitrogen uptake from litter in Scots pine stands were suggested as reasons why the effect of harvest residue extraction could not be statistically confirmed.

Main title:Påverkas tillväxten i tallbestånd av grot-uttag vid gallring?
Authors:Jansson, Markus
Supervisor:Egnell, Gustaf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:22
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsbränsle, helträdsutnyttjande, kväve (N), Pinus sylvestris, volymtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 12:29
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 12:29

Repository Staff Only: item control page