Home About Browse Search
Svenska


Jansson , Sara and Vesterlund, Frida , 2014. Effekter av ”Rätt Metod Slutavverkning” och markförhållanden på skördad mängd GROT. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
921kB

Abstract

Ökade uttag av avverkningsrester som grenar och toppar (GROT) och markskonande åtgärder vid drivning är ett aktuellt ämne i dagens skogsverige. Stora Enso har utformat drivningskonceptet RMSA (Rätt Metod Slutavverkning), vars syfte framförallt består i att med en bra planering och ett gemensamt arbetssätt minimera markskador och få, generellt sett, ett högre uttag av GROT. Enligt Stora Enso förväntas konceptet även resultera i en högre produktivitet och bättre arbetsmiljö. Analys på huruvida medelskotningsavståndet och bränsleförbrukningen påverkas av RMSA har tidigare gjorts. Men studier som analyserar GROT-uttaget har inte genomförts, då konceptet är relativt nytt.
Studiens syfte var således att analysera hur volymen uttagen GROT påverkades av införande av RMSA i jämförelse mot den tidigare konventionella metoden. I studien ingick tre arbetslag under två tidsperioder (2011 och 2013). Studien behandlade huruvida GROT-uttagen påverkats av metoden med avseende på markförhållanden som grundförhållande, ytstuktur och lutning (GYL). Även hur uttagen förändrats i genomsnitt samt om det funnits förändringar i volymuppskattningen av GROT efter införandet analyserades.
Resultaten visar att en markant ökning i GROT-uttag fanns efter införandet av RMSA. Då en ökning av inmätt GROT har skett från 6,91m3f/ha (2011) till 13,14m3f/ha (2013) i medeltal och med avseende på den totala arealen. Uppskattningarna av volymen GROT har generellt blivit sämre i och med det nya konceptet. En ökning i uttag har skett på marker med sämre drivningsförhållanden med avseende på grundförhållande, ytstruktur och lutning.

,

Increased removal of logging residues (slash) and ground-protecting measures while driving in the forest is today topical. Stora Enso has developed a logging concept named RMSA aimed primarily in having a good planning, a common approach to minimize soil damage and a higher general extraction of slash. According to Stora Enso the concept also expects to result in higher productivity and better work environment for the machine drivers. Analysis on whether the mean forwarding distance and fuel consumption is affected by the method has been done. But no study analyzing the changes in slash-volume exists yet, due to the fact that the concept is relatively new.
The purpose of this study was therefore to analyze how the volume of slash is affected by implementing the RMSA method in comparison to the conventional method. The study involved three working teams during two time periods (2011 and 2013). The study considered whether the slash part was influenced by the method with respect to ground condition, surface texture and slope. Even the change in average volume of sampled slash, and if there have been changes in the volume estimate of slash after the introduction, was analyzed.
The results indicated that a significant increase in removal of slash was found after the introduction of RMSA. An increase of the measured slash volume has been made from 6.91 m3s/ha (2011) to 13.14 m3s/ha (2013), given in average values with respect to the total area. The precision in estimates of the volume of slash have generally become lower as the new concept has begun to be used. An increase in slash volume occurred on soils with poor driving conditions with respect to the ground condition, surface texture and slope.

Main title:Effekter av ”Rätt Metod Slutavverkning” och markförhållanden på skördad mängd GROT
Authors:Jansson , Sara and Vesterlund, Frida
Supervisor:Bergström , Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:21
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:körskador, markpåverkan, drivningsteknik, produktivitet, biomassa, skogsbränsle, avverkningsrester, grenar och toppar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3640
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 12:19
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics