Home About Browse Search
Svenska


Holmström, Lukas and Pyka, Josefin , 2014. Påverkar Rätt Metod den psykosociala arbetsmiljön hos Stora Ensos maskinförare?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
416kB

Abstract

Stora Enso har sedan 2012 arbetat för att implementera ett nytt drivningkoncept, kallat Rätt Metod, med det primära målet att minska körskadorna, men som förhoppningsvis också kan ge andra positiva följdeffekter. Till exempel en förbättring av arbetsmiljön. Syftet med vårt arbete är att ta reda på huruvida Rätt Metod har lett till förändrad psykosocial arbetsmiljö hos berörda maskinförare, och på vilket sätt det yttrar sig. Vi undersökte åsikterna hos åtta maskinförare och två produktionsledare med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Ett lag var Stora Ensos egna, och det andra ett entreprenörslag. Resultaten tyder på att det råder skillnader mellan hur väl lagen har tagit till sig det nya konceptet. Det har tillkommit ett extra arbetsmoment i form av en specifik planering. Det är huvudsakligen skördarförarna som planerar, och de är övervägande positivt inställda, om än av varierande grad. Traktdirektiven har numera markerade basstråk vilket upplevs underlätta planeringen. Medvetenheten om körskador har höjts. Vissa upplever en bättre dialog och ökat samarbete inom laget. Ett fåtal tycker inte att Rätt Metod inneburit någon skillnad för deras arbetsmiljö. Sammantaget kan sägas att Rätt Metod har påverkat den psykosociala arbetsmiljön till det bättre för maskinlagen i studien, men det behövs ytterligare strategier för att förbättra skogsmaskinförarnas arbetsmiljö i framtiden.

,

In 2012 Stora Enso introduced a new logging concept, called ”Rätt Metod” . The primary goal was to reduce soil damage and the secondary goal was an improved working environment for the forest machine operators. The purpose of this study is to find out whether or not ”Rätt Metod” has led to a change in the psychosocial work environment for the affected forest machine operators, and if so, how it effects the workers. Eight operators and two production leaders were interviewed with qualitative semi-structured interviews. One of the two teams was a team of Stora Enso and the other was a contractor team.
The results indicate that there is a difference in how well the teams have adopted the new concept. An extra work element has been introduced, as the harvester operators plan the area they are harvesting. The majority of the harvester operators are positive to this, but with individual variations. Their site directives now contain a suggested main haulage road. The awareness of the effects of soil damage has increased. Some experience a better dialogue within the team. A few operators do not feel that “Rätt Metod” has contributed to any real difference in their work environment.
In overall “Rätt Metod” has affected the psychosocial work environment of the forest machine operators for the better. Further strategies are necessary to improve the work environment in the future.

Main title:Påverkar Rätt Metod den psykosociala arbetsmiljön hos Stora Ensos maskinförare?
Authors:Holmström, Lukas and Pyka, Josefin
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:19
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:arbetstillfredsställelse, planering, stress, kommunikation, variation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3638
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 11:23
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics