Home About Browse Search
Svenska


Hjelmqvist, Rickard and Jacobsson, Linn , 2014. Betesskador före och efter stormen Gudrun. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
711kB

Abstract

Den 8 januari 2005 drabbades södra Sverige av stormen Gudrun, detta resulterade i att ca 272 000 ha skogsmark skadades i Götaland, och av denna yta var 64 % så pass hårt drabbade att föryngringsplikt inträdde. I jämförelse med skogsägarna som drabbades hårt av de ekonomiska konsekvenserna fick hjortdjuren en ökad fodertillgång och gavs möjlighet att öka i antal.
Syftet med denna studie var att analysera eventuella trender och samband i frågan om betesskador orsakade av de större hjortdjuren före och efter stormen Gudrun och om detta i sin tur kunde kopplas till tillgången på foder och populationens storlek av de större hjortdjuren.
Med data från riksskogstaxeringens inventeringar av fodertillgång har vi gjort beskrivande analyser och statistiska analyser i Minitab. Vi har kunnat konstatera att viltfodret har ökat, betesgraden för björk och övriga viltfoder arter har minskat och tallens betesskador har förändrats mellan perioderna 2000-2004 och 2008-2012. Det hårda betet på tall har ökat och tall utan bete har ökat.

,

On January 8 2005 southern Sweden was struck by the storm Gudrun. This resulted in approximately 272 000 hectares of forest that were damaged in Götaland , and of this area 64% were so severely affected that reafforestation duty arose. In comparison to forest owners who were hit hard by the economic consequences, deer species got increased fodder and received the opportunity to increase in number.
The purpose of this study was to analyze possible trends and relationships in the issue of feeding damage caused by the larger deer species before and after the storm Gudrun, whether this is linked to the availability of fodder and the population size of the largest deer species.
Using data from the National Forest Inventory of fodder access, we have made descriptive analyzes and statistical analysis in Minitab. We saw that game fodder had increased, grazing rate for birch and other fodder species a declined and pine feeding damage had changed between the periods 2000-2004 and 2008-2012. The hard grazing damage on the pine had increased and pine without grazing had increased.

Main title:Betesskador före och efter stormen Gudrun
Authors:Hjelmqvist, Rickard and Jacobsson, Linn
Supervisor:Valinger , Erik and Kempe, Göran
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:18
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:stormen Gudrun, betesskador, fodertillgång, Småland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 11:13
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics