Home About Browse Search
Svenska


Engelbrektsson, Joel and Stoltz, Noah , 2014. Jämförelse av nuvärden vid manuell och mekaniserad plantering i södra och norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
655kB

Abstract

Mekaniserad skogsplantering introducerades i Sverige på 1960-talet, och idag används främst Brackes planteringsaggregat av bland annat av Södra och Norra skogsägarna. Plantering med Brackes planteringsaggregat ger vissa fördelar jämfört med manuell plantering, såsom ökad överlevnad gentemot högläggning och ökad överlevnad och tillväxtökning gentemot harvning. Den här studien jämförde följande tre planteringssystem; manuell plantering med harvning; manuell plantering med intermittent högläggning; samt mekaniserad plantering. Data för tre olika föryngringssystem insamlades och jämfördes med hjälp av nuvärdesanalys för att se eventuella fördelar och nackdelar ur ett skogsekonomiskt perspektiv. Dessa system antogs ha olika systemkostnader och antal planterade plantor med olika överlevnadsgrader och tillväxttakter i ungskogsfasen vilket möjliggjorde en nuvärdesanalys på data från ett skötselprogram simulerat i Heureka PlanWise. Mekaniserad plantering gav högst nuvärde i södra Sverige över en hel omloppstid, detta till stor del för att arbetskostnaden för manuell plantering är relativt hög vilket ger det mekaniserade systemet en fördel. I norra Sverige visade det sig att manuell plantering med intermittent högläggning gav en marginell fördel gentemot manuell plantering med harv, detta för att plantor och arbetskostnad där fortfarande hålls till ett lågt pris. Med en ökad höjdtillväxt mot harvning och ökad överlevnad mot både harv och högläggning finns argument för att fortsätta med mekaniserad plantering. Om det är möjligt att öka produktivitet och minska maskinkostnader så blir fördelarna med Brackes planteringsaggregat större.

,

Mechanized tree planting was introduced in Sweden during the 1960s.Today mechanized tree planting is primarily performed by Södra and Norra skogsägarna. Mechanized planting with the Bracke device offers some advantages, such as increased survival and growth compared to manual planting with disc-trenching and increased survival compared to spot mounding as a scarification method. This study compared the following three planting systems: manual planting after disc-trenching; manual planting after spot mounding; and mechanized planting. Data for these three different regeneration systems were collected and compared using net present value (NPV) analysis to see possible advantages and disadvantages from the forest economic perspective. These systems were assumed to have different attributes and effects on the regeneration result. To perform the NPV analysis, data was taken from a silviculture program simulated in Heureka PlanWise. Mechanized planting showed the highest NPV in southern Sweden over an entire rotation period; this because of the high labor cost of manual planting in southern Sweden, which gave the mechanized system an advantage. In northern Sweden, it was found that manual planting with spot mounding was best; it showed a marginal advantage over disc-trenching, because of the relatively low cost of seedlings and manual planting in northern Sweden. With its increased height growth compared to disc-trenching and its increased survival compared to both disc-trenching and spot mounding, there are arguments for continuing with mechanized planting. If it is possible to increase productivity and reduce machine costs, the economic advantages of mechanized tree planting with the Bracke planting device will increase.

Main title:Jämförelse av nuvärden vid manuell och mekaniserad plantering i södra och norra Sverige
Authors:Engelbrektsson, Joel and Stoltz, Noah
Supervisor: Ersson, Back Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:11
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Bracke, planteringsmaskin, nuvärde, Heureka, föryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3594
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3594
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 13:42
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics