Home About Browse Search
Svenska


Bhy, Emil and Karlström , John , 2014. Är priset en orsak som ligger till grund för att Södra Skogsägarnas medlemmar ska gallra?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Genom ett samarbete med Södra Skogsägarna har denna studie utarbetats för att ge svar på frågan till vilken grad medlemmarna, i skogsägarföreningen, tar prisbilden i anspråk i sitt val av gallringstidpunkt. Genom att gå igenom de kontrakt som skrivits mellan åren 2008-2013 har priser och skrivna kontrakt analyserats för att utreda sambanden dem emellan. De hypoteser som fanns inför studien var att priset skulle vara av intresse och betydelse för medlemmarna samt innebära en högre påverkan ju större fastigheterna var. Det rådde dock tveksamhet om att priset enskilt skulle vara en avgörande faktor för skogsägarna att gallra. Tidigare genomförda studier som berört ämnet gav en uppfattning av att hypotesen inför den egna studien, i relativt hög grad, överensstämde med de tidigare resultat som framställts.
Data från kontrakten bearbetades i Excel och ställdes upp i tabeller. Utifrån tabellerna gjordes sedan diagram som gav en visuell bild av resultatet. För att säkerställa resultatens relevans från Excel gjordes även analyser i det statistiska analysprogrammet Minitab. Dessa analyser gav resultat i form av hur statistisk säkerställt förhållandet mellan pris och gallringsvolymer var.
Av denna studies resultat att döma så fanns det kopplingar som tydde på att priset haft inverkan på medlemmarnas gallringstidpunkt. Kopplingarna var dock av svag karaktär vilket gav uppfattningen att flera faktorer tillsammans måste överensstämma för att resultera i ett skrivet kontrakt. Det erhölls även resultat som påvisade tendenser till att ökad hänsyn till pris tagits med ökande storlek på skogsinnehav.

,

Through collaboration with Södra Skogsägarna this study has been designed to answer the question to what extent the members of forest owners' association take price to consideration in their timing of thinning. By going through the contracts signed between the years 2008- 2013 and the different prices during the same time, analyses were made to investigate the relationship between them. The hypothesis was that the price would be of interest and importance to the members and those members with bigger properties would be more sensitive. However, it is not likely that the price alone would be the only factor for forest owners to contract thinning. Earlier studies that studied the subject indicated that other factors than the price is important for thinning decisions.
Data from the contracts were processed in Excel and organized in tables. The first analysis was charts that provided a visual image of the relationship between price and thinnings. To corroborate the results from the ocular Excel analysis a statistical examination was performed in the program Minitab in terms of correlations and regression analysis. These result shows that there is a statistically significant relationship between price and thinnings.
The main result of this study is that the price had an impact on members' choice of thinning time and quantity. The price is not the only factor influencing thinning and several factors must be taken into account before the forest owners decide to sign contracts. The results also showed a tendency that price is more important with increasing size of the owners’ properties.

Main title:Är priset en orsak som ligger till grund för att Södra Skogsägarnas medlemmar ska gallra?
Authors:Bhy, Emil and Karlström , John
Supervisor:Lundgren, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:5
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:privata skogsägare, massaved, samband, gallring, kontrakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 10:13
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics