Home About Browse Search
Svenska


Anander, Elin and Johansson, Malin, 2014. Gallringsplanering baserat på två olika skattningar av skogstillståndet. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
906kB

Abstract

SCA Skog är en av Sveriges stora privata markägare och har en företagsstruktur som inkluderar flertalet egna bruk och sågverk. För att upprätthålla ett gott flöde, skog och industri mellan, tillämpas en planeringshierarki byggd i tre steg; strategisk, taktisk och operativ.
Tillsammans ska de fungera som en länk mellan verksamhetens olika stadier. Indikationer har uppkommit om att planeringsunderlaget i den strategiska nivån inte är tillräckligt kompatibel med underlaget i den taktiska. Detta gäller främst de gallringsvisa volymerna där fältpersonal på distriktet upplever svårigheter med att återfinna dessa i fält.
Syftet med detta arbete var att med hjälp av Heureka PlanVis analysera och jämföra underlagen för de två första planeringsstegen; den strategiska och den taktiska. Jämförelsen avsåg både initialtillstånd liksom en prognos för de två närmast förestående femårsperioderna.
Analyserna är främst inriktade på skogar föreslagna till gallring och utfallet därav. Underlaget som behandlas är den strategiska planeringsfasens objektiva stickprovdata och den taktiska planeringens heltäckande beståndsdata. Studien gjordes på SCA Skog, Västerbotten, Umeå, distrikt. Analysmaterialet begränsades till en tredjedel av distriktets totala storlek, vilket omfattar nästan 16000 ha. Detta motsvarar 26 stickprovsavdelningar respektive 2677
bestånd. Analysen baserad på det heltäckande beståndsregistret uppvisade en högre volym gallring än
den baserad på stickprovsdatat. Andra markanta skillnader orsakade av de olika indataseten kunde ses i trädslagsfördelningen och sortimentsutfallen vid gallring. Att distriktspersonalen upplever svårigheter med att översätta förvaltningens krav kan delvis bero på att det strategiska planeringsunderlaget inte har någon rumslig förankring där alltså liten hänsyn tas till praktiska aspekter såsom åtkomst till skogarna etc.

,

SCA Skog is a major private landowner in Sweden with a corporate structure that includes pulp-, paper- and sawmills. In order to maintain a good flow from forest to industry they apply a planning approach divided in three levels; strategic, tactical and operational. Together they
support decisions in the ongoing forestry.

A planning problem is indicated when proposed harvest activities at the strategic level appears incompatible with the proposals at the tactical level. Mostly this concern thinnings and thinned volumes, consequently leading to difficulties for foresters at the local level to allocate
the correct harvest activity to the correct forest, in accordance with management plans derived at a more central level of the company.

The aim of this study was to analyze and compare results from the first two planning levels; strategic and tactical, using Heureka PlanWise. The comparison concerned the initial as well as prognoses for the two first five-yearperiods. The analyses focused on the forests relatively close to thinning and its harvest results.
The information at the strategic level is represented by an objective sample compartment dataset and the tactical level is represented by a subjective “wall-to-wall” stand register. The study area is SCA Skogs Umeå district (in the coastal parts of the county of Västerbotten), representing about 16000 hectare of productive forest land. This correspond to 26 sample compartments and 2677 stands.
Analyses based on stand register data proposed more volumes to be thinned than in the case with sample compartment data. Other significant differences were shown in tree species compositions and assortment output. Eventually practical aspects, as the spatial distribution of the forests in relation to roads and soil bearing capacity etc., must be considered.

Main title:Gallringsplanering baserat på två olika skattningar av skogstillståndet
Authors:Anander, Elin and Johansson, Malin
Supervisor:Holmström, Hampus
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:1
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:gallring, planering, optimering, stickprov, subjektiv inventering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3587
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 07:28
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 07:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics