Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Mikael, 2014. Effekt av olika kvävegödselmedel på utvecklingen av klumprotsjuka i salladskål (Brassica rapa ssp. pekinensis). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The price trend on rapeseed the latest years has led to an increasing interest to grow the crop among many farmers in Sweden. The price trend has resulted in more than a doubling of the oilseed area since the early 2000s. For many farmers it is an advantage to increase cultivation of rapeseed because of the high proportion of cereals in the crop rotation on many farms, but it is not just benefits. The risk of the fields being infected by clubroot increases within frequent rapeseed cultivation and it often leads to subtantial economic losses. Clubroot is caused by Plasmodiophora brassicae that is a soilborne pathogen in genus Protozoa and its resting spores can be found in the soil for up to 18 years. To avoid increase of the amount of resting spores the cultivation of rapeseed must cease until the risk of being affected by the disease is over. Resistant cultivars are available but despite resistance they increase the amount of resting spores.
Previous experiments and studies have clearly shown that the pH value plays a role in how the disease of clubroot develops. It is also known that fertilization with nitrogen, such as nitrate and ammonium, affect the pH in various directions. The aim of this study was to investigate if nitrogen fertilization can affect the development of clubroot. An experiment was performed that lasted ten weeks as Chinese cabbage was grown in pots in a growth chamber. Two different levels of spores concentration (1000 spores per gram soil and 35 000 spores per gram soil) and three different nitrogen fertilizers, calcium tetrahydrate, ammoniumnitrate and urea were compared in two different levels corresponding 60 N kg/ha and 120 N kg/ha with an unfertilized control.

It is considered that there is no way to fight the pathogen but the results in this experiment indicate that fertilization reduces the percentage of diseased plants in an initially infected soil. Nitrogen fertilization has reduced disease index in five of six tests and urea proved to have a good effect. The amount of nitrogen has been more important than the choice of nitrogen fertilizer. The positive effects of nitrogen fertilization motivates high levels of nitrogen in an early stage when rapeseed plants are susceptible to clubroot infection. The results need to be repeated under field conditions in order to draw clear conclusions.

,

De senaste årens pristrend på rapsfrö har medfört ett ökat intresse för rapsodling bland många lantbrukare i Sverige. En ökad rapsodling är i en del fall bra för att minska den höga andel spannmål som odlas på många gårdar. Risken att drabbas av klumprotsjuka ökar däremot i växtföljder med ofta återkommande rapsgrödor och detta leder många gånger till stora ekonomiska förluster. Klumprotsjuka orsakas av Plasmodiophora brassicae som är en jordburen patogen och dess vilsporer kan finnas i marken i cirka 18 år. Det gör att rapsodling måste upphöra under denna tid för att inte ytterligare uppföröka sjukdomen. Resistenta sorter finns men trots att de inte själva hämmas av patogenen ökar mängden vilsporer i marken. De är därför endast lämpliga att använda vid låga infektionsnivåer.
I tidigare försök och studier har det tydligt visat sig att pH-värdet spelar roll för utvecklingen av klumprotsjuka. Samtidigt finns vetskapen om att gödsling med kväve som t.ex. nitrat och ammonium påverkar pH-värdet i marken. För att undersöka om kvävegödsling kan påverka utvecklingen av klumprotsjuka gjordes ett försök som redovisas i detta arbete. I tio veckor odlades salladskål i krukor i klimatkammare. Två olika infektionsnivåer av sporer (ca 1000 och ca 35 000 sporer per gram jord) jämfördes med kontroll och tre gödselmedel (kalciumnitrat tetrahydrat, ammoniumnitrat och urea) jämfördes i två olika nivåer motsvarande 60 N kg/ha och 120 N kg/ha med ogödslad kontroll.
Det anses inte finnas någon bekämpning mot patogenen men resultaten i detta försök visar att kvävegödsling minskar andelen infekterade plantor i en från början infekterad jord. Kvävetillförsel har sänkt sjukdomsindex i fem av sex försöksled och kvävegivan har haft större betydelse än valet av gödselmedel. Den observerade effekten av kvävegödsling skulle kunna motivera en hög kvävegiva till raps i tidigt stadium då rapsen är särskilt mottaglig för klumprotsjuka. Resultaten behöver upprepas under fältförhållanden för att kunna dra några klara slutsatser.

Main title:Effekt av olika kvävegödselmedel på utvecklingen av klumprotsjuka i salladskål (Brassica rapa ssp. pekinensis)
Authors:Nilsson, Mikael
Supervisor:Jonsson, Anders and Marzec-Schmidt, Katarzyna
Examiner:Wallenhammar, Ann-Charlotte
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2014:07
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:klumprotsjuka, kväve, nitrat, ammoniumnitrat, urea, pH
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2014 13:43
Metadata Last Modified:20 Aug 2014 13:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics