Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Johan, 2014. Market analysis for glulam within the Swedish construction sector. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Glulam’s position at the Swedish market for building constructions has been established over the past decades. Factors affecting glulam demand are found both in global and national contexts as well in customer attitudes and knowledge of the material. Arguments for environmentally friendly and sustainable construction processes and energy-efficient designs are nowadays common, which is something that should motivate increased usage of wood as a renewable material. For the glulam industry to increase its sales, improve profitability and thereby gain market share in present competitive climate, reliable market information and updated market intelligence is required.

The aim of this work was to enhance the understanding of factors affecting the demand for Swedish glulam on the domestic market. This by looking at the factors: glulam sales, construction activity, commodity prices and currency changes. It has been investigated how actors within the Swedish construction sector value their own possibility to affect construction material and also how these actors perceive existing glulam offerings in comparison to other construction materials.

The report shows that the market share for glulam increased in 2007 and has since then remained constant in relation to the total construction activity. Explanations to the market share gain can be contemporary increases in import prices of metal frames and an increased share of building activity related to industry/storage buildings. A contemporary strong SEK in relation to the Euro may also have justified an increased proportion of sales to the domestic market.

Of the total construction activity the share of multi-family and industry/storage buildings has increased while the share of single-family houses has decreased. Among all construction types the number of industry/storage projects is highest while multi-family houses are valued highest. Given that the total construction does not increase, market share gains can be made by approaching new customer segments or by increasing sales to existing customers.

Architects and constructional engineers perceive they have influence of material choices while developers feel they both influence and decide on what material to use. The study indicates that actors who previously bought glulam tend to buy again, while those who have not previously bought glulam do not intend to buy in the near future. The most prominent competitive advantages for glulam, in comparison to steel and concrete, are the environmental aspect and the experience for the end user. Toughest competition concerns construction technology aspects.

,

Limträets position på den svenska marknaden för byggnadskonstruktioner har etablerats under de senaste decennierna. Faktorer som påverkar efterfrågan hittas både i globala och nationella kontext likväl hos kunderna och deras uppfattning och kunskap om limträ. Argument för miljövänligare byggprocesser och energisnåla konstruktioner är numera vanligt före-kommande, vilket är något som bör tala för trä som förnybart material. För att limträindustrin ska öka sin försäljning, förbättra lönsamheten och därigenom vinna marknadsandelar i rådande konkurrensklimat krävs tillförlitlig marknadsinformation och aktuell omvärldsanalys.

Syftet med arbetet har varit att öka förståelsen för de faktorer som påverkar efterfrågan på den inhemska markanden för svenskt limträ. Detta genom att titta på faktorerna: limträförsäljning, byggaktivitet, valuta och råvarupris. Utöver det har undersökts vad byggbranschens aktörer anser sig ha för möjlighet att påverka val av material och leverantör samt vad befintliga limträerbjudanden har för fördelar och nackdelar i jämförelse med andra konstruktions-material.

Arbetet visar att marknadsandelen för limträ ökade under 2007 för att sedan bibehållas i förhållande till den totala byggaktiviteten. Förklaringar kan vara samtida ökningar av importpriset för stål samt ökad andel byggaktivitet relaterad till industri- och lagerbyggnader. En samtida stark svensk krona i relation till euron kan ha motiverat en ökad andel försäljning till den inhemska marknaden.

Av det totala byggandet ökar andelen flerfamiljshus och industri/lager-byggnader på bekostnad av enfamiljshusen. Av samtliga byggnadstyper byggs flest industri/lager-byggnader medan värdet är högst för flerfamiljshusen. Givet att totala byggandet inte ökar måste nya kunder hittas eller försäljningen öka till befintliga kunder för att limträindustrin ska vinna marknadsandelar.

Arkitekter och konstruktörer anser sig ha möjlighet att påverka materialval medan byggherrar anser sig både påverka och besluta om vilket material som ska användas. Studien indikerar att aktörer som tidigare köpt limträ tenderar att köpa igen medan de som inte har tidigare erfarenheter av limträ inte har för avsikt att köpa limträ inom den närmsta tiden. De mest framträdande konkurrensfördelarna som limträ innehar i jämförelse med stål och betong berör miljövänlighet samt upplevelsen för slutkund. Hårdast konkurrens råder gällande konstruktionstekniska aspekter.

Main title:Market analysis for glulam within the Swedish construction sector
Authors:Larsson, Johan
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Nylinder, Mats
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:144
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:glulam, construction sector, influence, competitive advantage, limträ, byggbranschen, inflytande, konkurrensfördelar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:15 Aug 2014 13:04
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics