Home About Browse Search
Svenska


Levin, Staffan, 2014. The French market and customers’ perceptions of Nordic softwood offerings. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The study of the French market for softwood has been done in collaboration with VIDA AB. The aim of the study was to investigate important product quality and service quality dimensions, the customers’ perception of the offering and generally describe the French market and present actors.

The market for softwood around the world changes over time and new markets can mean opportunities for the sawmilling industry. The French market is the second biggest European market for softwood, has had presence of actors with sourcing of raw material from the Nordic countries for decades and there is a growing interest for building with wood.

Theory being used is about the different dimensions that make up the total quality of softwood, together with intangible dimensions making up the total offering that helps the sawmilling industry to create positive perceived value for the customers.

Methodological approach in the study was a case study research design, aimed at providing knowledge about one specific subject in one context. The general description was mostly carried out by literature studies and data from various statistics sources. For product quality and service quality dimensions and to identify keys to success, 8 semi-structured face-to-face interviews were conducted with different softwood actors in Sweden and France; suppliers, one trader and wood industry customers. The softwood actors were identified using a snowball sampling method. To cover future macro-economic preconditions for the market, a telephone interview with a market analyst was conducted.

The studied wood industry customers were glulam manufacturers, roof truss manufacturers and timber frame house manufacturers. Results show that French glulam manufacturers have had longest relations with Swedish softwood suppliers and need a high quality product which they are prepared to pay for. Roof truss manufacturers have little experience of Swedish softwood suppliers and are buying softwood of lower quality mainly on price. Timber frame house manufacturers is identified as the most suiting wood industry customer for the sawmilling industry in southern Sweden, who wish to supply strength graded and planed structural timber of Norway spruce.

Results in the study also show that the market in France is mainly whitewood and based on long-term relations with wood industry customers. Keys to success are delivering fast, according to specification and having the right type of core product. Knowing French culture will facilitate business with wood industry customers.

,

Föreliggande studie om den franska marknaden för sågade barrträvaror har utförts i samarbete med VIDA AB. Målet med studien var att identifiera viktiga produkt- och servicekvalitetsaspekter, kundernas uppfattning om erbjudandet av sågade barrträvaror och att beskriva den franska marknaden generellt samt dess aktörer.

Marknader för sågade barrträvaror förändras över tid och nya marknader kan innebära möjligheter för sågverksindustrin. Den franska marknaden är den näst största europeiska marknaden för sågade barrträvaror, har haft närvaro av aktörer med sågade barrträvaror från de nordiska länderna i flertalet år och det finns ett ökande intresse för byggande i trä.

Teorin som använts handlar om de olika delar som utgör den totala kvalitén inom sågade barrträvaror, tillsammans med de immateriella dimensioner som utgör det erbjudande som underlättar positivt värdeskapande för kunden för en sågverksindustri mot sina kunder.

Använd metod har varit en case study-forskningsdesign, som syftar till att undersöka ett specifikt ämne i en viss kontext. Den generella beskrivningen av marknaden utfördes främst genom litteraturstudier och statistiska data. För att identifiera viktiga produkt- och servicekvalitetsdimensioner och viktiga fokusområden för att lyckas, genomfördes 8 semi-strukturerade intervjuer med olika aktörer inom sågade barrträvaror i Sverige och Frankrike, nämligen leverantörer, en trader av sågade trävaror samt träindustrikunder. Dessa aktörer inom sågade barrträvaror identifierades med hjälp av en snöbollsurvalsmetod. För att beakta framtida makroekonomiska förutsättningar för marknaden har en telefonintervju med en marknadsanalytiker utförts.

De undersökta träindustrikunderna är limträtillverkare, takstolstillverkare samt trähustillverkare. Resultaten visar att franska limträtillverkare har haft längst relationer med svenska leverantörer av barrträvaror och kräver en hög kvalitet på råvaran, vilken de betalar för. Takstolstillverkare har liten erfarenhet av att köpa svenska barrträvaror och köper barrträvaror av lägre kvalitet främst på pris. Trähustillverkare är identifierade som mest lämplig träindustrikund för sågverksindustrin i södra Sverige, som vill sälja hållfasthetssorterat och färdighyvlat konstruktionsvirke av gran.

Resultaten i studien visar vidare att marknaden främst utgörs av sågade trävaror av gran och att relationer mellan leverantörer och träindustrikunder är långsiktiga. Viktiga fokusområden för att lyckas är att leverera snabbt, i överensstämmande med specifikation och att ha rätt typ av kärnprodukt. Att ha kännedom om fransk företagskultur underlättar affärer med franska träindustrikunder.

Main title:The French market and customers’ perceptions of Nordic softwood offerings
Authors:Levin, Staffan
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:143
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:France, market aspects, quality, long-term relation, whitewood, structural timber, Frankrike, marknadsundersökning, kvalitet, långsiktiga relationer, sågade trävaror av gran, konstruktionsvirke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3537
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3537
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:12 Aug 2014 11:13
Metadata Last Modified:12 Aug 2014 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics