Home About Browse Search
Svenska


Blom, Caroline and Kovaleff Malmenstedt, Natalie and Söderbäck, Frida, 2014. En fallstudie om belöningsbaserad crowdfunding. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
524kB

Abstract

Nya företag är viktigt för svensk ekonomi. De bidrar till bland annat sysselsättning, innovationer och välfärd. Sverige har idag ett lågt nyföretagande i jämförelse med andra EU-länder och en av orsakerna till detta är svårigheten för dessa företag att attrahera externt kapital. Det finansiella gapet illustrerar denna problematik genom en utbudssida (finansiärer) och en efterfrågesida (företag), där ett gap uppstår då utbudet understiger efterfrågan på kapital. Syftet med denna studie är att studera en alternativ finansieringsform som sker via internet, för att sedan undersöka hur denna finansieringsform kan påverka det finansiella gapet. Denna finansieringsform kallas crowdfunding och går ut på att kapital samlas in från allmänheten. En skillnad mot traditionell finansiering är att crowdfunding går ut på att attrahera en stor publik, istället för att förlita sig på en eller en relativt liten grupp av investerare.

För att studera crowdfunding har intervjuer gjorts med företaget Prioleva samt bidragsgivare till det studerade företaget. Prioleva hade i likhet med många andra nya och små företag problem med finansiering och i ett försök att lösa detta valde de att testa belöningsbaserad crowdfunding. Försöket genomfördes med ett lyckat resultat då de lyckades samla in tillräckligt mycket kapital från bidragsgivarna för att kunna starta upp sitt projekt.
En litteraturgenomgång över tidigare forskning om crowdfunding gjordes för att få en djupare förståelse för ämnet. Vidare studerades teorier kring finansiering och de kapitalproblem som nya och små företag kan uppleva. Utifrån dessa teorier och insamlad data påvisar denna studie att belöningsbaserad crowdfunding har potential att minska det finansiella gapet genom att riskerna reduceras och sprids ut på fler personer. Det behövs dock mer kunskap om fenomenet för att företagare ska våga testa den nya finansieringsformen. I denna studie har det även visat sig vara av stor vikt att projektet berör och engagerar för att få människor att bidra med pengar.

,

New businesses are important for the Swedish economy. They contribute with jobs, innovation and prosperity. Sweden has a low start-up compared to other EU countries partly because of the difficulties for new companies to attract external capital. The financial gap illustrates this problem. The purpose of this study is to examine a new type of funding source called crowdfunding in order to investigate if this new source can help reduce the financial gap. Crowdfunding is a new internet-based funding source where capital is collected from a large audience.

This study is based on interviews with the company Prioleva and the contributors to the firm. Prioleva had, like many other small business, financing problems. They decided to try the reward-based crowdfunding in order to raise the capital needed. The campaign was a success as they managed to collect enough funds from contributors to start their project.

A literature review of previous research on crowdfunding was made to gain a deeper understanding of the subject. Financing theories and the capital problems that new and small businesses can experience was also studied. Based on these theories and collected data, the study shows that reward-based crowdfunding has the potential to reduce the financial gap by spreading and reducing the risks. However, there is more knowledge needed about the phenomenon. It has also been proven in this study that it is important that the project affect the contributors.

Main title:En fallstudie om belöningsbaserad crowdfunding
Authors:Blom, Caroline and Kovaleff Malmenstedt, Natalie and Söderbäck, Frida
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:875
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:crowdfunding, finansiellt gap, finansiering, informationsasymmetri, agentteori, pecking order
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 11:37
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics