Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Katarina, 2014. Strategies for social customer relationship management : the case of social media in the Swedish food industry. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Consumption of meat and poultry has increased during the last ten years while the production in Sweden has decreased. Cheap imports are competing with Swedish products and consumers, restaurant and retail let the price decided what to purchase. Swedish food producers can become better at communicating the added values that meat and poultry produced in Sweden has. Social media gives companies a possible tool for communication in order to communicate and create a relationship with consumers. The rise of social media does not only affect consumer decisions making, but also corporate communication.
The objective of this project is to investigate how social media can connect the farmer to the consumer. It translates to an academic ambition to enhance the understanding of using social media. The aim of this project is to explain strategies for improving communication in social media in the Swedish meat and poultry sector.

This study is a multiple case study where seven companies in the Swedish meat and poultry business are interviewed regarding social media and an observation is made on their social media channels. All of the participating companies have some social media channel, but they use social media differently. Something that is common for them all is that there is room for improvement.

Social media can be useful in creating relationships with consumers; however, there are pitfalls that companies need to avoid. It can furthermore help companies develop since the amount of information about what consumers want are more available than ever due to social media. Social media is originally a medium meant for consumers to interact and not a marketing channel for companies. Therefore it is important to be aware of the fact that consumers instead of marketers are in control here. Companies that regard consumers as controllable are not likely to succeed, instead, see the consumer as a co-creator of the brand meaning.

Swedish actors in the meat and poultry industry are likely to gain by evaluating their social media channels and develop a strategy for how they should be managed. Furthermore they should take advantage of the interactive properties of social media in order to better understand what the users of their channels want to see in from their social media presence. Social media is a complex phenomenon and therefore it is important to not underestimate the affect it can have on business.

This area of research is still rather new and there has been many questions developing during the academic process. They were presented as future research and can hopefully help another researcher to develop another problem statement to expand the academic understanding of social media.

,

Konsumtionen av kött och fågel har under de senaste tio åren ökat, medan produktionen i Sverige har minskat. Svenska produkter konkurrerar med billig importen och konsumenter, restaurang -och detaljhandels låter priset beslutat vad man ska köpa. Svenska livsmedelsproducenter kan bli bättre på att kommunicera de mervärden som kött och fågel som produceras i Sverige har. Sociala medier ger företag ett möjligt redskap för att effektivt kommunicera och skapa relationer med de svenska konsumenterna. Den ökade användningen av sociala medier, påverkar inte bara konsumenternas köpbeslut utan också hur företaget arbetar med kommunikation.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur sociala medier kan knyt lantbrukaren närmare konsumenten. Det kan översättas till en akademisk ambition att öka förståelsen av att använda sociala medier inom företag. Syftet med projektet är att förklara strategier för att förbättra kommunikationen i sociala medier i den svenska kött- och fjäderfäsektorn.

Denna studie är en multipel fallstudie där sju företag inom den svenska kött-och fjäderfä industrin intervjuats gällande deras användning av sociala medier dessutom har en observation utförts på deras sociala mediekanaler. Alla företag i denna studie är aktiva på någon kanal inom sociala medier. Men deras användning av sociala medier skiljer sig åt. Något som är gemensamt för dem alla är att det finns utrymme för förbättringar.

Sociala medier kan vara användbara för att skapa relationer med konsumenter, men det finns fallgropar som företagen behöver lära sig att undvika. Social medier kan dessutom hjälpa företag att utvecklas då informationen gällande konsumenter är mer lättillgänglig än någonsin. Sociala medier är dock ursprungligen ett medium avsett för konsumenter och inte en marknadsföringskanal för företag. Därför är det viktigt att vara medveten om att konsumenter och inte marknadsförare har kontrollen. Aktörer som betraktar konsumenten som kontrollerbar kommer sannolikt inte kommer att lyckas, i stället ska konsumenten ses som en medskapare av varumärkets mening.

Svenska aktörer inom kött -och fjäderfäindustrin kommer sannolikt att vinna på att utvärdera sina sociala mediekanaler och utveckla strategier för hur de ska hanteras. De bör dessutom utnyttja de interaktiva egenskaperna hos sociala medier för att bättre förstå vad användarna av deras kanaler förväntar sig av deras närvaro sociala medier. Sociala medier är en komplex miljö och därför är det viktigt att inte underskatta den inverkan den kan ha på verksamheten.

Detta forskningsområde är fortfarande ganska nytt och många frågor har utvecklats under den akademiska processen. De presenterades som framtida forskning och kan förhoppningsvis hjälpa en annan forskare att utveckla en problemformulering för att öka den akademiska förståelsen av sociala medier.

Main title:Strategies for social customer relationship management
Subtitle:the case of social media in the Swedish food industry
Authors:Johnsson, Katarina
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:874
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Facebook, food industry, Instagram, relationship marketing, Twitter, YouTube
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:22 Jul 2014 11:08
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics