Home About Browse Search
Svenska


Backlund, Marcus and Dahlberg, Erik and Svensson, Simon, 2014. Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel : en analys av strukturförändringar inom SME. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

De senaste åren har den internetbaserade försäljningen ökat i Sverige. För företag inom detaljhandeln innebär den geografiska begränsningen ett hinder för fortsatt tillväxt. E-handel möjliggör tillgänglighet till en större marknad, vilket framförallt gynnar mindre företag. Studiens avsikt är att undersöka om e-handeln har bidragit till strukturella förändringar inom två mindre företag. Totalt har två anställda från två företag i Uppsala- Stockholmsområdet bidragit med empiriskt material. Dessa verkar inom detaljhandelsbranschen med skoförsäljning, på en lokal marknad och genom e-handel.

Analysen koncentreras kring SME (små och medelstora företag), då deras bristfälliga resurser i större utsträckning kan medföra behov som inte kan uppfyllas. Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ intervju bestående av frågor som baserats på relaterad organisationsteori. Intervjuerna innehöll öppna frågor som kompletterades med följdfrågor. Intervjuobjektens svar analyserades med hjälp av teori inom områdena marknadsföring och organisationsteori.

Resultaten från den empiriska undersökningen påvisar en korrelation mellan implementeringen av e-handel och strukturella förändringar. Sambandet klargjordes ytterligare genom de empiriska resultaten som påvisade att en ökad personalstyrka, tillkomna arbetsuppgifter och klara arbetsbeskrivningar, leder till ett större behov av strukturell anpassning. Koordinering, förmedling av rutiner och kommunikation har även ett starkt samband med uppkomna strukturella förändringar.

Undersökningen karaktäriseras av ett flertal avgränsningar och en definierad omfattning. Det faktum att studien har genomförts under en kort tidsperiod, samt att fallföretagen är verksamma i en unik kontext, leder till att eventuella generaliseringar bör genomföras med största försiktighet. Studiens resultat samt implikationer kan dock användas i ett större perspektiv, exempelvis då SMEs planerar att etablera en e-handel och vid ytterligare akademisk forskning.

,

This study intends to examine how e-commerce has contributed to structural changes in two small companies. In total, two companies in the Uppsala-Stockholm region contributed with empirical material. Their businesses operate both through physical retail outlets and through e-commerce. Since structural or organisational changes arise when a company establishes e-commerce, this study aims to analyse this process. While previous research has mainly focused on large companies on an international level, this analysis concentrates on SME (Small and Medium Enterprises) with relatively limited resources.

The methodology is based on a qualitative interview, consisting of questions based on organisational theory. Interviews are performed with open-ended questions, which are complemented with follow-up questions. The interviewees’ responses to the questions are later analysed using theory from the fields of marketing, change and structure. Results from this empirical study indicate that a correlation could exist between the implementation of e-commerce and structural changes.

This research is characterized by several limitations and a refined scope. The study has been conducted over a short period of time and the companies within the study are characterized by a unique context. This leads to a conclusion that any generalization should be made with caution. However, the result and implications of the study can be useful for planning the establishment of e-commerce in SMEs, as well as in further academic research.

Main title:Uppkomsten av strukturella förändringar vid implementering av e-handel
Subtitle:en analys av strukturförändringar inom SME
Authors:Backlund, Marcus and Dahlberg, Erik and Svensson, Simon
Supervisor:Azar, Goudarz
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:865
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:e-handel, strukturförändringar, SME, organisationsteori, organisationsstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Simon Svensson skriver examensarbetet inom Agronomprogrammet-ekonomi, vilket gör att typ av arbetet för hans del är yrkesexamen.
Deposited On:07 Aug 2014 08:04
Metadata Last Modified:07 Aug 2014 08:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics