Home About Browse Search
Svenska


Höök, Linnea and Tunborg, Ida, 2014. Hantering av organisationsförändringar : sett från ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
521kB

Abstract

För att kunna agera och överleva på en dynamisk marknad tvingas företag att kontinuerligt genomföra förändringar. Vid kontinuerliga organisationsförändringar skapas ofta en oro hos de anställda och motstånd uppstår. Anställda ogillar förändringar på grund av osäkerhet om vad som kommer att hända med deras framtida arbetssituation. För att kunna hantera de anställdas reaktioner bör företag eftersträva god kommunikation och tydligt ledarskap. Hur en ledare kommunicerar och hanterar en förändring avgör hur ”smidigt” en förändringsimplementering kan genomföras. För att undersöka hur kontinuerliga organisationsförändringar hanteras på en föränderlig marknad valdes tjuravelsföretaget VikingGenetics (VG) som undersökningsobjekt.

Uppsatsens metod består av en kvalitativ fallstudie. Studien består av tio semistrukturerade intervjuer och en narrativ litteraturgenomgång. Intervjuerna genomfördes med anställda på olika hierarkiska positioner i VG; dessa utgörs av medarbetare, mellanchef och HR. De tre perspektiven ger oss en mer omfattande och tydlig bild av hur kontinuerliga organisationsförändringar uppfattas i VG. Genom att beakta tidigare forskning inom det aktuella området, erhålls en god grund för denna uppsats. Uppsatsen bygger främst på vetenskapliga artiklar men kompletteras även med böcker vilket ger ett bredare perspektiv.
Under studien framkom det att VG främst förbereder sina anställda inför kontinuerliga förändringar genom att använda sig av rak och tydlig kommunikation. Det framkom emellertid att de anställda inte förstod syftet med de förändringar som har genomförts, eller alltjämt genomförs. Studien visade även att det skapats en viss frustration bland medarbetarna till följd av att de inte ansåg sig få tillräcklig feedback på sina åsikter och förslag.
Forskningen inom ämnet organisationsförändringar är omfattande. Mängden studier som behandlar problematiken kring företag som tappat sin ledande marknadsposition och måste hantera en ny marknadsroll, är dock inte lika omfattande. Detta i kombination med organisationsförändringar, kommunikation och ledarskap, gör denna studie teoretiskt intressant.

,

In order to survive on a dynamic market, companies must continually implement new strategies and ways of work. While doing so, companies must also manage the reactions from their employees. Companies may do so by observing their leadership and way of communication. How easily a certain change may be implemented is widely determined by how well the leader communicates for example the purposes and reasons behind it.

In this paper we investigates how a certain company in the bull breeding market, Viking Genetics (VG), manages continuous changes in an evolving market. The method of study includes a qualitative case study, based on ten semi-structured interviews. The paper also contains a review of previous research on the field in question.
During our case studies, we learned that the main way of VG to prepare their employees for continuous changes was through the use of clear and concise communication. However, it also became clear that what the management thinks is a plain guidance or explanation, isn’t always reflected by in how the employees perceive the information they are given. We further found that some employees experienced frustration since they did not get the feedback they requested after expressing for example a suggestion or an opinion.

Research on the field of organizational change is extensive. Studies addressing the problems facing pre-dominating companies on a changing market, however, are not. Combining this question with a focus on organizational changes, communication and leadership, this paper discusses an interesting subject/topic.

Main title:Hantering av organisationsförändringar
Subtitle:sett från ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv
Authors:Höök, Linnea and Tunborg, Ida
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:867
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kontinuerlig organisationsförändring, kommunikation, ledarskap, hantering av kontinuerlig förändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Jul 2014 12:51
Metadata Last Modified:21 Jul 2014 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics