Home About Browse Search
Svenska


Landälv, Filip and Svedberg, Malin, 2014. Equity crowdfunding : en studie om tre företags sökande och finnande av kapital och mer därtill. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Denna uppsats undersöker finansieringsformen equity crowdfunding där onoterade företag bjuder ut ägarandelar till den stora massan i utbyte mot kapital. Equity crowdfunding har funnits i Sverige sedan 2013 och ett flertal företag har sedan dess lyckats erhålla finansiering genom denna finansieringsform. Nystartade företag har i sin uppstartsfas många gånger problem med att införskaffa kapital vilket till exempel kan bero på brist på legitimitet, avsaknad av säkerheter eller att företagaren vill behålla full kontroll över företaget. I denna uppsats studeras equity crowdfunding på grund av att finansieringsformen tycks kunna erbjuda kapital till nystartade företag som ofta upplever nämnt problem. Equity crowdfunding öppnar dessutom upp för privatpersoner att enkelt kunna investera i onoterade företag. Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur equity crowdfunding kan hjälpa ett företag att erhålla externt kapital och vilken inverkan det har på företaget.
För att undersöka hur equity crowdfunding fungerar har en kvalitativ fallstudie genomförts. Tre företagare som själva har använt sig av equity crowdfunding och fått finansiering har intervjuats. Det teoretiska ramverket redogör för olika typer av externt kapital och hur företag tenderar att prioritera finansieringskällor. Internetbaserad crowdfunding och speciellt equity crowdfunding är nytt och tidigare forskning är därför begränsad. En sammanställning över en del av det som idag finns skrivet presenteras i en litteraturgenomgång. Detta för att öka förståelsen för finansieringsformen samt för att i uppsatsen kunna redogöra för en mer fullständig bild av equity crowdfunding.
Empirin visar att företagen fick finansiering men att finansieringsformen även resulterade i annat utöver kapital. Många nya delägare medförde ett större nätverk och marknadsföring men även mycket tidskrävande administrativt jobb. Teori, litteraturgenomgång och empiri utgör grunden i analysen där det undersöks om empirin har stöd i befintlig teori om externt ägarkapital och hur väl denna bild stämmer överens med det som finns skrivet om equity crowdfunding. Utifrån denna studie finns det mycket som tyder på att equity crowdfunding är ett fungerande alternativ när mer traditionella former av externt kapital inte är en möjlighet. Denna studie undersöker equity crowdfunding ur företagarens perspektiv. För vidare studier hade det även varit intressant att se till finansiärernas perspektiv. Avslutningsvis kan det konstateras att equity crowdfunding är ungt och behöver tid för att utvecklas till sin fulla potential.

,

Equity crowdfunding was first available for Swedish companies in 2013 when the platform FundedByMe launched this new form of crowdfunding. Literature and empirical findings show that new established companies have trouble finding external financing as a result of lack of legitimacy, securities and an unwillingness of losing control of the company. Equity crowdfunding seems to be a way to find financing despite these deficits. Furthermore is this new way of funding an opportunity for common people to invest in unlisted companies. The purpose of this paper is thus to examine how equity crowdfunding can help companies to find funding and what impact this way of financing has on the companies.

A field study is performed to examine equity crowdfunding. Three representatives from different companies, that all have been funded through FundedByMe, are interviewed. The empirical findings from the field study show that they all got funded when other funding sources denied them capital. Along funding they also received many new investors that contributed with marketing and new networks, but the new investors also resulted in a lot of time-consuming work.
Equity crowdfunding is a young, yet not well explored research field. This paper highlights the presence of the many new investors as a consequence of the funding form and we discuss the weight of a future successful case. Future research might investigate the contribution of such case and how the funding form then will evolve. In conclusion, this paper illustrates the strength in the crowd, if using it right, when other funding forms show the downside.

Main title:Equity crowdfunding
Subtitle:en studie om tre företags sökande och finnande av kapital och mer därtill
Authors:Landälv, Filip and Svedberg, Malin
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:856
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:equity crowdfunding, finansiering, småföretag, externt kapital, informationsasymmetri, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Jul 2014 12:06
Metadata Last Modified:21 Jul 2014 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics