Home About Browse Search
Svenska


Haking, Julia, 2014. The Integration of Swedish and global grain markets : a price transmission analysis of wheat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
664kB

Abstract

Increased trade and eased policy restrictions have brought markets closer together. Prices at different locations are much likely to affect each other to a certain extent. Since the adaption of Common Agricultural Policy in 1995 the Swedish wheat market has been exposed to the world market and Swedish farmers are facing new challenges. A broader knowledge about market integration and price transmission will facilitate Swedish farmers, banks and politicians in making rational decisions. Therefore the aim of this research is to explain how global wheat prices are transmitted on Swedish wheat prices. In reaching the final result thus explaining the cointegration between separate time series, a Vector Error Correction Model is applied. Monthly time series data from Swedish Board of Agriculture and global price data from the World Bank is used.
Initially the price series have been tested for non-stationarity and showed significant results, thus trended time series, followed by a cointegration test. The outcome denoted a long-run relationship between price on the Swedish and global wheat market. Afterwards the vector error-correction model proved that Swedish wheat prices are responding to market disequilibrium in the short-run but not vice versa for the world market. Consequently prices of Swedish wheat are reflecting the volatility on the global wheat market both in the long- and short-runt. However the markets are not perfectly integrated due to various trade barriers such as tariff and quotas. To research can be extended to get more sophisticated representations with threshold- and asymmetric cointegration models.

,

Ökad byteshandel och färre handelshinder har fört världsmarknader närmare varandra. Priser för homogena varor i olika delar av världen kan sannolikt påverka varandra till en viss utsträckning. Sedan medlemskapet i Europeiska Unionen år 1995 och införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken har den svenska marknaden blivit mer exponerad för världsmarknaden. Det har lett till nya utmaningar för svenska bönder på grund av ovisshet om framtida vetepriser. En bredare kunskap om korrelationen mellan marknader och pristransmission kan underlätta rationellt beslutsfattande för svenska bönder, banker och politiker. Därmed är syftet för detta examensarbete att förklara om globala vetepriser påverkar svenska vetepriser på lång och kort sikt.

Månadsdata från Jordbruksverket och Världsbanken har använts i undersökningen och omfattar perioden från januari 2000 till december 2013. För att nå det slutgiltiga resultatet, således förklara kointegrationssammanbandet mellan tidsserierna, har en vector error-correction model (VECM) implementerats. Inledningsvis testades prisserierna för icke-stationaritet och påvisade signifikanta resultat således att båda tidsserierna följer en trend. Därefter gjordes ett kointegrationstest där outputen tydde på ett långsiktigt samband mellan priser på den svenska och globala vetemarknaden. VECM ingick i det sista steget i estimering för att förklara möjliga kortsiktiga samband. Det konstaterades att svenska vetepriser reagerar på kortsiktig obalans på marknaden men inte vise versa för den globala marknaden.

Sammanfattningsvis reflekterar svenska vetepriser volatiliteten på den globala marknaden både på lång och kort sikt. Däremot är marknaderna inte fullständigt sammanlänkade på grund av olika handelshinder som tull och kvoter. För att uppnå mer sofistikerade resultat av kointegrations- sambandet kan threshold- och asymmetric kointegrationsmodeller implementeras.

Main title:The Integration of Swedish and global grain markets
Subtitle:a price transmission analysis of wheat
Authors:Haking, Julia
Supervisor:Hess, Sebastian
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:843
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:market integration, cointegration, price transmission, VECM
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:18 Jul 2014 09:48
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics