Home About Browse Search
Svenska


Odlander, Fredrik , 2014. Att upprätta ett konsignationslager – en best practice . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I en mer global och konkurrensutsatt marknad krävs, i allt större utsträckning, att företag väljer att differentiera sig med specifika kundlösningar istället för den enskilda produkten. Genom att, tillsammans med kunden, skapa värde knyter man denna närmare till sig.

Ett konsignationslager är en strategisk lagerlösning för att minska avstånden mellan kund och leverantör samt att minska kedjans totala lagerkostnad.

SCA Timber har begränsad erfarenhet kring konsignationslager. Av den anledningen har det funnits oklarheter kring hur arbetet bör organiseras.

Syftet med studien är att ta fram en best practice för hur SCA Timber ska arbeta med upprättandet av framtida konsignationslager.

Studien är en multipel fallstudie av fyra verksamheter inom SCA och baseras på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med respondenter som varit inblandade i upprättandet av konsignationslager. Det empiriska materialet består av fjorton intervjuer. Studien utgår ifrån ett teoretiskt ramverk bestående av teorier kring projekt, kritiska framgångsfaktorer i projekt och skapandet av nyttjandevärde.

Resultatet visar att det finns betydande skillnader i hur de olika verksamheterna arbetat under upprättandet av konsignationslager även om det övergripande ramverket och processerna liknar varandra. De skillnader som bedöms som de mest betydelsefulla för att möjliggöra framgång går enligt studien att koppla till en initialt kritisk granskning av projektets potential och risker. Varje projekt är unikt utifrån de förutsättningar som råder men de översiktliga dragen ses i studien som generella vilket möjliggör skapandet av en best practice.

,

As a market become more globalized and competitive, corporations choose to differentiate through specific customer solutions rather than through the alone product. By creating value together with your customer, you are able to establish a closer relationship with the customer.

A consignment stock is a strategic storage solution. The theoretical advantages are for example closer distances between customer and supplier as well as lower storage costs through the value chain.

SCA Timber has limited experience in establishing consignment stocks. The limited experience has resulted in an uncertainty on how to organize the work in future establishments. The purpose of this study is therefore to produce a best practice on establishing consignment stocks.

The study is a multiple case study of four units within SCA. It is based on fourteen qualitative semi- structured interviews with respondents involved in establishing consignment stocks. The theoretical framework is based on theories regarding projects, critical success factors and value co-creation.

The results show significant differences in the work of establishing consignment stocks even though the overall processes show some similarities. The most important differences in order to enable project success is, according to the study, to begin the project with a critical review of the opportunities as well as the potential risks. Every project is unique and should be handled that way but the overall similarities enable the creation of a best practice.

Main title:Att upprätta ett konsignationslager – en best practice
Authors:Odlander, Fredrik
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:142
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:konsignationslager, supply chain management, projekt, nyttjandevärde, skoglig vidareförädling , consignment stock, value co-creation, project, forestry processing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 13:47
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 13:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics