Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jonas, 2014. Assessment of customers’ value-perceptions’ of suppliers’ European pulp offerings. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pulp suppliers are acting in a complex and dynamic environment. Branding and differentiation have therefore grown in importance for attracting pulp customer firms. Knowledge about pulp customer firms’ perceptions’ of value has become a key issue so that suppliers can develop valuable offerings.

Accordingly, this study empirically assessed eight European pulp customer firms’ perceptions’ of value and brand of pulp suppliers. The perceptions of value between the eight customers have been compared with one supplier’s. These assessments were made using a multiple methodology approach, which comprised of qualitative interviews and a small scale focus group.

The theoretical approach for this assessment is comprised of multiple theoretical models, which combined constitutes the theoretical framework with a base in relationship marketing and in particular models about customer perceptions’ of value.

The findings of the study comprised of eight emerging perceptions of value and varied perceptions of suppliers’ brands. The two prioritised values were quality and relative price i.e. price in relation to other aspects of the offering and price in relation to other suppliers’ price. Furthermore, there were equal perceptions of value between the customers and the supplier. Customer firms’ considered pulp suppliers to be competent. Through assessing the findings with the theoretical framework the core value parameters of today’s business, possibilities for value adding and areas for future competitive positioning were created.

Given price will remain an issue, and all suppliers are competent, one key challenge for suppliers will be how to enhance customer value while maintaining a low relative price.

,

Massaproducenter verkar på en komplex och dynamisk marknad. Varumärke och differentiering har vuxit i betydelse för att attrahera kunder. Kunskap om massakunders uppfattningar om kundvärde är viktigt för att kunna tillgodose kunders önskemål och för att kunna utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden.

Den här studien har empiriskt utforskat åtta europeiska massakunders uppfattningar om kundvärde och varumärke hos massaproducenter. Kundernas uppfattningar om värde har därefter jämförts med en massaproducents uppfattning. Studien har genomförts med en kvalitativ multipel metodisk approach bestående av intervjuer och en fokusgrupp.

Den teoretiska ansatsen för studien har tagits i tre teoretiska modeller vilka tillsammans utgör studiens teoretiska ramverk med en grund i relationship marketing och särskilt i modeller om kunders uppfattningar om värde.

Resultatet om uppfattningen kring kundvärde utmynnade i åtta värdeparametrar och varierande uppfattningar kring varumärken. De två mest prioriterade värdena var kvalitet och relativt pris. Vidare, påvisade resultaten liknande uppfattningar av värde mellan de intervjuade kunderna och massaproducenten. Kunderna ansåg att deras leverantörer är kompetenta.

Förutsatt att pris kommer fortsätta att vara en viktig värdeparamter och att alla leverantörer fortsatt är kompetenta så är den huvudsakliga utmaningen att kunna erbjuda ytterligare värden men att bibehålla ett lågt relativt pris.

Main title:Assessment of customers’ value-perceptions’ of suppliers’ European pulp offerings
Authors:Johansson, Jonas
Supervisor:McCluskey, Denise
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:141
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:customer perception of value, branding, pulp producers, pulp customer firms, kunders uppfattning av värde, varumärke, massaproducenter, massakonsumenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:English
Deposited On:17 Jul 2014 11:38
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics