Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Mikaela, 2014. Logistisk optimering av timmerplan : en fallstudie av Kåge såg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Transport, inmätning och lagring av timmer på timmerplanen är kostnadskrävande aktiviteter som påverkar svenska sågverks ekonomi i hög grad. I och med detta har flertalet svenska sågverk på senare år sett över internlogistiken och investerat i beslutsstöd på timmerplanen.

Kåge sågverk som ägs av Norra Skogsägarna har i och med investering av en ny såglinje ökat produktiviteten på sågen. Sågverket har en brant stigande utvecklingskurva och vill se över arbetet på timmerplanen för att möta produktionsökningen.

Syftet med denna studie är att göra en nulägesanalys av Kåge sågs timmerplan samt föreslå en ny timmerplansdesign. Maskinparkens kapacitet, arbetsfördelning och kostnader i transportarbete undersöks tillsammans med maskinförarnas uppfattning om maskinparken och arbetet på timmerplanen. En investeringskalkyl för datasystemet GPS Timber upprättas i syfte att undersöka systemets kostnad gentemot ekonomiska och organisatoriska vinster.

Kåge sågs timmerplan innehar både korsande materialflöden och transportflöden vilket är inoptimalt både logistiskt och arbetsmässigt ur maskinförarnas synvinkel. Timmerplanen har en lagerkapacitet på 31 860 m3 på det inmätta lagret respektive 10 134 m3 på det oinmätta lagret. Designen som föreslås utnyttjar frekvensläggning och zonindelning för att minska transportavstånden men samtidigt underlätta inlärning av designen. Transportavstånden minskar i den nya designen med 4 033 km vilket innebär en vinst i arbetstid på 378 timmar.

I studien fastslås att Traktor 180 är snabbast av maskinerna på att lossa en lastbil och billigast av maskinerna, utifrån drifts- och dieselkostnad, vid förflyttning av virke med medelfylld grip. Kalmar Höglyft har störst maskingrip och är billigast av maskinerna givet att den körs med fylld grip. Traktor 150 är snabbast i förflyttningshastighet. Maskinerna spenderar 40 % av arbetstiden åt att förflytta virke medan 21 % av tiden upptas av förflyttning utan virke.

Datasystemet GPS Timber har en payback-tid på mer än 10 år om endast dieselförbrukningen minskar i och med installation av programmet. Bidrar systemet till att minska kvalitetsförlusterna på grund av blånad och dra ned andelen stopp i mätstationen är payback-tiden ett år och tre månader. Nuvärdet i det fallet uppgår till mer än fyra miljoner konor. Kan Kåge såg dessutom gå ner i maskintid minskar payback-tiden ytterligare och nuvärdet är uppe på mer än åtta miljoner kronor.

,

Transportation of timber, scaling and stocking at the timber yard are cost-demanding activities that affect the economy of Swedish sawmills. Numerous sawmills in Sweden has recently invested in computer systems to aid the internal logistics.

Kåge sawmill is owned by Norra Skogsägarna and has recently invested in a new saw-line which has raised the sawmills productivity. At the moment the sawmill has a steady development and wishes to evaluate the timber yard in order to handle the increase in production.

The objective of this study is to evaluate the timber yard at Kåge sawmill and create a new design for the timber yard. The mechanical equipment is reviewed in terms of capacity, division of work and cost of transportation. The machine workers opinion concerning the mechanical equipment and the work at the timber yard is investigated. A calculation regarding the investment of the computer system GPS Timber is produced in order to investigate the system cost toward economical and organizational profits.

The study found that Traktor 180 is the fastest machine to unload a timber truck and cheapest regarding machine- and fuel costs given transport with average load. Kalmar Höglyft has the largest carrying capacity and is cheapest in transport given a full load. Traktor 150 is fastest in movement at the timber yard. The machines spend 40 % of their working time to move timber whereas 21 % of the time is spent in movement without load.

GPS Timbers payback-time is more than 10 years considering only a reduction of fuel consumption. If the system contributes to reduction of losses in quality due to discoloration and decrease the number of stops in the measurement station the payback time is one year and three months. Net present value in that case constitutes more than four million SEK. Supposing the sawmill could reduce the working time of the machines the payback-time decreases and the net present value rise to more than eight million SEK.

Main title:Logistisk optimering av timmerplan
Subtitle:en fallstudie av Kåge såg
Authors:Berglund, Mikaela
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:135
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:logistik, sågverk, nulägesanalys, arbetsstudie, GPS Timber, investeringskalkyl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 10:10
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics