Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Karin, 2014. Påverkar klippning och täckning det fysiologiska svaret på arbete och återhämtning hos islandshästar?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka hur det fysiologiska svaret på träning och återhämtning ser ut hos islandshästar, samt om detta påverkas av klippning och täckning. Sex islandshästar studerades innan, under och 60 minuter efter att de genomförde ett standardiserat träningsprogram. Programmet genomfördes fyra gånger och hästarna var sina egna kontroller. Varje gång var hästarna under någon av följande behandlingar: 1) oklippt (full vinterpäls), 2) oklippt (full vinterpäls) och försedd med täcke direkt efter träningspassets slut, 3) halvklippt eller 4) halvklippt och försedd med täcke direkt efter träningspassets slut. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, hudtemperatur, rektaltemperatur, laktat, pH, hematokrit, pCO2, kalium, totalprotein och glukos mättes. Det fysiologiska svaret på träning och återhämtning följde det förväntade för flertalet av parametrarna. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, hudtemperatur, rektaltemperatur, laktat, hematokrit, kalium och totalprotein steg samtliga för att sedan, under återhämtningsfasen, sjunka tillbaka med varierande hastighet. pH, pCO2 och glukos uppvisade istället sänkningar under arbetet. Klippta hästar hade signifikant lägre andningsfrekvenser än oklippta 20 respektive 30 minuter efter maxarbete. De oklippta hästarnas förhållandevis höga andningsfrekvenser uppvisade dock inte några effekter på syrabasparametrarna pH och pCO2. Klippta hästar hade lägre hudtemperaturer än oklippta innan arbete. Hästar som försetts med täcke efter träning hade högre hudtemperaturer under återhämtningsfasen än hästar utan täcke på områden som täcktes av täcket men inte på halsen. Inga skillnader fanns mellan behandlingar för rektaltemperatur, hematokrit, pCO2, kalium, laktat, pH, glukos och totalprotein. Sammanfattningsvis påverkade pälsmängden (klippt/oklippt) fler parametrar än vad täcket gjorde, och verkar således ha större betydelse för hästens termoreglering.

,

The aim of this study was to investigate the effect of clipping and blanketing on the physiological response to exercise and recovery in horses. Six Icelandic horses were studied before, during and 60 minutes after they performed a standardised exercise program. This was repeated four times, during which each horse received one of the following treatments: 1) unclipped (full winter coat), 2) unclipped (full winter coat) and covered with blanket directly after exercise, 3) half-clipped or 4) half-clipped and covered with blanket directly after exercise. Heart rate, respiratory rate, skin temperature, rectal temperature, potassium, lactate, total serum protein, pCO2, glucose, hematocrit and pH were measured. The physiological response to exercise and recovery were as expected beforehand for most of the parameters. Heart rate, respiratory rate, skin temperature, rectal temperature, lactate, hematocrit, potassium and total serum protein all increased during exercise and then regressed, with different velocities, during recovery. pH, pCO2 and glucose all decreased during exercise. Clipped horses had significantly lower respiratory rates than unclipped horses 20 and 30 minutes after performing work at maximal intensity, but the rather high respiratory rates in unclipped horses did not affect the levels of pH and pCO2. Clipped horses had lower skin temperatures than unclipped horses before exercise. Horses with blankets after exercise had higher skin temperatures at the hindquarter which was covered with the blanket but not at the
neck, compared to horses not covered with blankets. There were no significant differences between treatments for hematocrit, rectal temperature, pCO2, potassium, lactate, pH, glucose and total plasma protein. To sum up, more effects were obtained when clipping horses compared to blanketing them, and the amount of coat seems to have a higher impact than blankets on the thermoregulation of the horse.

Main title:Påverkar klippning och täckning det fysiologiska svaret på arbete och återhämtning hos islandshästar?
Authors:Jakobsson, Karin
Supervisor:Dahlborn, Kristina and Hartmann, Elke
Examiner:Höglund, Katja
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:71
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:klippning, päls, täcke, islandshäst, clipping, coat, blanket, Icelandic horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3412
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3412
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 12:35
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 12:35

Repository Staff Only: item control page