Home About Browse Search
Svenska


Engström, Freja, 2014. The genetic background of oxytocin and its importance for maternal behaviour of sows. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

Oxytocin is today widely spoken of as a "feel good" hormone. Recent research has increased interest in the hormone and its role in social and sexual interactions, as well as its importance for complex behavioral patterns. There is evidence that oxytocin is released during physical contact and is said to suppress anxiety and stress. In animals and humans, oxytocin, which is a neuropeptide and likewise a hormone, is necessary for parturition and lactation. Synthesis of oxytocin occurs in brain neurons and in specific organs involved in reproduction. Although oxytocin is believed to have existed for more than 700 million years, the structure is almost unchanged since its inception. This suggests a well conserved gene that is less affected by evolutionary development. Pig production confirms that; sows have, despite intense selection for various traits, still similar maternal abilities as their ancestors. This bachelor thesis is a literature review of genetic aspects of oxytocin and its importance for maternal ability of sows.

,

Oxytocin är idag vida omtalat som ett ”må bra”-hormon. Ny forskning har ökat intresset för hormonet och dess roll i sociala och sexuella interaktioner samt dess betydelse för komplexa beteendemönster. Det är bevisat att oxytocin frisätts vid fysisk beröring och sägs dämpa oro och stress. Hos djur och människor är oxytocin, som är en neuropeptid och tillika ett hormon, nödvändigt för att sätta igång förlossning och mjölkutsöndring. Syntes av oxytocin sker i hjärnans nervceller och i specifika organ som medverkar vid reproduktion. Trots att oxytocin tros ha funnits längre än 700 miljoner år är strukturen nästintill oförändrad sedan dess uppkomst. Detta tyder på en väl bevarad gen som inte påverkats i stor utsträckning av evolutionär utveckling. Grisproduktionen styrker detta; då suggor trots hård selektion för diverse egenskaper fortfarande vidbehållit liknande modersegenskaper som sina förfäder. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie över oxytocinets genetiska bakgrund och betydelse för suggans modersegenskaper.

Main title:The genetic background of oxytocin and its importance for maternal behaviour of sows
Authors:Engström, Freja
Supervisor:Jonas, Elisabeth
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:443
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Oxytocin, sow, maternal behaviour, milk let-down, nest building, aggressiveness, litter size, mortality, crushing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:24 Jun 2014 14:33
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 14:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics