Home About Browse Search
Svenska


Sivertsen, Halses Josefine, 2014. Merle- och harlekinfärg hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
668kB

Abstract

Hundar kan ha många olika pälsfärger beroende på vilka färgpigment som produceras. Det är melanocyter som producerar färgpigment och det finns två typer av pigmentet melanin, eumelanin (svart) och feomelanin (rött). Det är generna som bestämmer vilken färg som produceras. Merle är en pälsfärg som orsakas av en mutation i SILV genen som bleker eumelaninet och gör att hunden får en pälsfärg med ljusare grå färg växlat med svarta eller bruna fläckar. Merle är ofullständigt dominant och det gör att både heterozygota och homozygota får merlefärgen. Det finns pleiotropiska effekter mellan merlefärgen och sjukdomsdefekter, dessa är allvarligare hos hundar som är homozygota för merle vilka får syn och hörseldefekter. Harlekin är en annan pälsfärg som finns hos Grand Danois och som är kopplad med merlefärgen. Hos hundar som har denna färg har de flesta gråa partierna hos merlefärgen blivit vita. Även harlekinfärgade hundar får defekter då det krävs att den muterade formen av merle finns tillsammans med heterozygot harlekin för att färgen ska uttryckas. I Sverige får avel mellan hundar inte ske om det finns en risk att avkommor föds med genetiska defekter. Detta gör att avel mellan två hundar som är bärare av muterade formen av merle är förbjudet på grund av defekterna hos homozygot merle.

,

Dogs can have many different coat colors. The melanocytes synthesize color pigment in mammals and other animals; they can produce two types of melanin, eumelanin (black) and pheomelanin (red). The genes determine which color is produced. Merle is a coat color that is caused by a mutation in the SILV gene, which dilutes eumelanic areas giving lighter gray colored areas alternated with black or brown spots. Merle is incompletely dominant meaning that both the heterozygous and homozygous dogs show the merle color phenotype. There are pleiotropic effects between merle color and disease defects, and these are more serious in dogs that are homozygous for the merle mutation, which may have sight and hearing defects. Harlequin is another coat color found in the Great Danes, the color is combined with merle color. In harlequin-colored dogs most gray areas of the merle color have been diluted to white. The harlequin-colored dogs also get defects similar to merle dogs since the harlequin color require the mutated form of merle with heterozygous harlequin. In Sweden, breeding between dogs if there is a risk that the offspring are born with genetic defects is not allowed. This means that breeding between two dogs that are carriers of the mutated form of merle is not allowed because of the defects in homozygous merle dogs.

Main title:Merle- och harlekinfärg hos hund
Authors:Sivertsen, Halses Josefine
Supervisor:Eken Asp, Helena
Examiner:Andersson, Göran
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:442
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Hund, merle, harlekin, gener, defekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 13:59
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 13:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics