Home About Browse Search
Svenska


Hinas Gradin, Camilla and Johansson, Erica, 2014. En enkätstudie om treårstestets regelförändringar år 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
760kB

Abstract

År 1999 införde ASVH (Avelsföreningen för den svenska varmblodiga hästen) treårs-testet i syfte att tidigt kunna göra en avkommebedömning och därmed få ett snabbare avelsframsteg. Fram till år 2013 har totalt cirka 15 400 hästar visats. Treåriga hästar som visas på treårstest poängsätts på åtta bedömningspunkter: typ; huvud, hals & bål; extremiteter; skritt; trav; galopp; löshoppning teknik & förmåga samt lös-hoppning temperament & allmänt intryck. År 2013 infördes en del förändringar för att ytterligare utveckla treårstestet. Som komplement till den värderande poängbedömningen infördes linjär beskrivning, löshoppningen ändrade system från två hinder till tre hinder, ridprovet poängbedömdes på försök och domarna gavs möjlighet till att ge halvpoäng.

För att uppnå ett avelsframsteg krävs det att rätt individer sätts i avel tidigt, det betyder att en stor del av populationen måste testas efter de egenskaper som eftersträvas i avelsmålet. Sedan toppåren 2007-2008 med 49 % visade hästar av den totala årgången har deltagar-antalet på SWB treårstest minskat till att år 2013 endast innefatta 38 % av den totala årgången.

Syftet med denna studie var att undersöka vad de som visade häst på treårstest år 2013 anser om de nya reglerna. Ett negativt gensvar skulle kunna leda till ett lägre deltagarantal och därmed en osäkrare avkommebedömning samt ett långsammare avels-framsteg.

Studiens frågeställningar var: Ser respondenterna positivt eller negativt på de nya reglerna? Har de nya reglerna gett ett ökat intresse för att visa häst på treårstest? Påverkar hästens avelsinriktning respondenternas syn på de nya reglerna?

En enkät skickades via mail till 858 personer som anmält minst en häst till treårstest år 2013. Svarsfrekvensen var 39 % vilket motsvarade 338 personer.

Resultatet visade att 84 % av respondenterna generellt är positivt eller mycket positivt inställda till de nya reglerna införda år 2013. Av de som besvarade enkäten kom 97 % till start med sin treåring, för 31 % av respondenterna var det första gången de visade på treårstest. Motiv till att visa häst på treårstest ansågs framförallt vara ett utbildningsmål för den treåriga hästen. De nya reglerna har dock inte bidragit till ett ökat intresse för att visa häst på treårstestet hos respondenterna då 62 % ansåg att intresset var oförändrat.
Slutsatsen är att majoriteten av respondenterna är positiva till de nya regelförändringarna som infördes på treårstest för svenska varmblodiga hästen år 2013. De nya reglerna har dock inte påverkat respondenterna till att bli mer positivt inställda till att visa häst på treårstest. En viss skillnad (p<0,05) i respondenternas åsikt angående ridprovet kunde ses beroende på avelsinriktning. Respondenter med häst avlad mot dressyr var mer positivt inställda till införandet av poängbedömning av ridprov än respondenter med häst avlad mot hoppning. De respondenter som angav att deras häst/ar var avlade mot dressyr ansåg också i större utsträckning att poängbedömningen var av värde för dem.

Main title:En enkätstudie om treårstestets regelförändringar år 2013
Authors:Hinas Gradin, Camilla and Johansson, Erica
Supervisor:Åsa, Viklund
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K34
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:treårstest, avelsframsteg, linjär beskrivning, unghäst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2014 12:53
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics