Home About Browse Search
Svenska


Borring, Karin, 2009. Tillgängligheten på kyrkogårdar för rörelsehindrade. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

På många platser i samhället stöter funktionshindrade människor på hinder som gör det svårt för dem att komma fram till sitt mål. Detta examensarbete handlar om hur tillgängligheten är på kyrkogårdar, för rörelsehindrade personer.
Arbetet är uppdelat i en metod och materialdel, en litteraturstudie, en resultatdel och en diskussionsdel. I metoddelen förklaras hur jag gått tillväga med genomförandet av arbetet. Litteraturstudien handlar om tillgänglighet och vad det innebär. Det finns en lag om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas för att öka tillgängligheten i samhället. Det finns även en lag om hur man ska bevara kulturvärdet på kyrkogårdar. Det kan ofta bli krockar mellan dessa olika lagar. Denna problematik berörs i resultatdelen i arbetet. Arbetet baseras på intervjuer med kyrkogårdschefer/förmän och handikappsombud från tre kyrkogårdar.
I resultatdelen berörs också den problematik beträffande tillgänglighet, som en rörelsehindrad person kan stöta på. Det stora problemet som arbetet lägger fokus på är gångarna. Problematiken med gångarna är att gamla delar av kyrkogårdar är kulturminnesskyddade, vilket leder till att man inte får ändra på dessa gångar hur som helst. Tillstånd krävs från länsstyrelsen för att få ändra i dessa miljöer. Examensarbetet berör även hur tillgängligheten är med bänkar, serviceplatser och smyckningsplatser vid minneslundar. Grindar kan också vara ett problem för tillgängligheten, då det kan vara svårt att öppna en grind för en rullstolsburen person. Arbetet innehåller även en beskrivning av lämpligt material för gångar.
Det som framkommit i arbetet är att det är gångarna på de äldre delarna av kyrkogården, som är den största problematiken vad gäller tillgänglighet. Dessa gångar består ofta av grus som kan vara svårt att köra på med rullstol och rollator. Problemet består i att Kulturminneslagen och Plan- och Bygglagen krockar med varandra. Kulturminneslagen skyddar kulturmiljöer, främst kyrkogårdar före 1939, och Plan- och Bygglagen främjar tillgängligheten. Bedömningar och beslut får fattas från fall till fall hur man ska tillgängliggöra gångarna.
Idag finns olika material och lösningar för att komma tillrätta med problemet, men de material som kan användas för alternativa beläggningar beror på den omgivande miljön. Materialvalet får alltså anpassas efter varje kyrkogårds förhållanden, att det passar in i miljön.

Main title:Tillgängligheten på kyrkogårdar för rörelsehindrade
Authors:Borring, Karin
Supervisor:Sörensen, Ann-Britt
Examiner:Blom, Angelika
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:tillgänglighet, kyrkogård, handikappade, PBL, kulturminneslagen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-153
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2009 07:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics