Home About Browse Search
Svenska


Åkerblom Andersson, Mikael, 2014. Nyckeltal för älg och fodertillgång på tall Pinus sylvestris och rönn Sorbus aucuparia. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
896kB

Abstract

It has been shown that moose can affect plant community composition and structure. Selective browsing with other damages of large herbivores on tree species with different tolerance to disturbance could reshape the tree layer in both managed and natural forests. Rowan Sorbus aucuparia is widely distributed throughout Sweden and Europe. Research has shown that browsing by moose may prevent rowan from reaching browsing safe heights. The goal has been formulated that, where rowan is indigenous, it should have a good competition status and be able to reach tree level. This thesis examines occurrence and height over a 10 year period for rowan abundance and height in five moose management areas in Västerbotten County in Sweden. What is the relationship between moose population density and abundance and height of rowan? An investigation of the inventory methodology used today for rowan abundance in ÄBIN (Method for estimating browsing damage) was also included. The study shows a significant correlation between rowan height and rowan abundance, and number of fresh damage to pine. Moose density and rowan abundance has declined over the period, while rowan height has increased. The current survey method for rowan abundance systematic underestimates the abundance of rowan in a landscape perspective. For rowan to become tree forming, it requires active measures like rowan plant protection and active wildlife management.

,

Det har visats att älg kan påverka vegetationens sammansättning. Selektivt bete tillsammans med andra skador av stora växtätare på olika trädslag med olika tålighet mot störningar kan omforma trädskiktet i bestånd både i förvaltade och naturliga skogar. Rönn Sorbus aucuparia är vitt spridd över hela Sverige och Europa. Forskning har visat att betning av älg kan försvåra trädbildning av rönn. Nya gemensamma mål för rönn har tagits fram där det sägs att där rönn är naturligt förekommande ska den kunna bli trädbildande och uppnå en god konkurrensstatus i högre utsträckning än idag. I detta examensarbete undersöks rönnens utveckling under en 10 års period med avseende på förekomst och höjd i fem älgförvaltningsområden (ÄFOn) i Västerbottens län. Vilka samband finns det mellan älgstammens täthet och förekomst respektive höjd av rönn? En kvalitetsundersökning av inventeringsmetodiken som idag används för rönnförekomst ingår också. Resultaten visar på signifikanta samband mellan rönnhöjd och rönnförekomst gentemot antalet färska skador på tall. Älgtätheter och rönnförekomsten har minskat under perioden samtidigt som rönnhöjden har ökat. Den nuvarande inventeringsmetoden för rönnförekomst i ÄBIN underskattar systematisk förekomsten av rönn i ett landskapsperspektiv. För att rönn ska kunna bli trädbildande krävs det aktiva skydds åtgärder som t.ex. plantskydd och aktiv viltförvaltning för att gynna rönnen.

Main title:Nyckeltal för älg och fodertillgång på tall Pinus sylvestris och rönn Sorbus aucuparia
Authors:Åkerblom Andersson, Mikael
Supervisor:Edenius, Lars and Christoffersson, Peter
Examiner:Ericsson, Göran
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2014:9
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:älg, rönn, tall, bete, ÄBIN
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry - General aspects
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 May 2014 12:58
Metadata Last Modified:12 May 2014 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics