Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Erik, 2014. Jämförelse av prognostiserad och observerad beståndstillväxt 5 år efter första gallring enligt Bergvik Skogs skötselprogram. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bergvik Skog utarbetade en ny gallringsmall 2008 där stamantal och övre höjd blev beslutsgrundande. Syftet var att tydliggöra sambandet mellan stamantal under hela omloppstiden och ge en klarare målbild för framtida slutavverkningsbestånd. Genom en tidig och hård låggallring är avsikten att minimera produktionsförlusterna och gynna träd med bäst förutsättningar för dimensionsutveckling. Genom Bergvik Skogs gallringsmall gallras bestånd med lägre växtförutsättningar lika hårt som bestånd med goda växtförutsättningar, vilket får till följd att beståndsvolymen varierar och ingen hänsyn tas till beståndsvolym vid beslut om gallring. Vid prognostisering av beståndutvecklingen och framtida skötselingrepp använder Bergvik Skog prognosverktyget Heureka. Huruvida Heurekas beståndsvisa tillväxtfunktioner klarar av att prognostisera beståndsutvecklingen 5 år efter första gallring undersöktes i 8 olika bestånd. Studien visar att tillväxtfunktionerna i Heureka ger en god indikation på volymtillväxt 5 år efter gallringsingrepp. Bäst prognos gjordes i bestånd med ett dominerande trädslag. Grundytetillväxt och grundytevägd medeldiameter underskattades dock för samtliga bestånd medan grundyteväg medelhöjd överskattades för samtliga bestånd.

,

Bergvik Skog developed a new thinning regime in 2008 where a graph over stems/ha and dominant height became decisive. The aim was to clarify the relationship between planting, pre-commercial thinning and commercial thinning and to give a better picture of the future final stand. By an early and hard low thinning, the aim is to favor trees with the best prerequisites for dimension growth. Bergvik Skogs thinning regime causes stands with less potential production to be thinned as hard as stands with greater potential production, which leads to differences in standing volume and no clear link to volume when decision of thinning is conducted. For prediction of stand development and future stand treatments, Bergvik Skog uses the planning tool Heureka. In this study the ability of Heureka's stand growth functions to predict stand development 5 years after first thinning for 8 stands was examined. The study showed that the growth functions in Heureka gave a good indication of volume growth 5 years after thinning. Best precision for volume growth was found for single-species stands. Basal area growth and basal area weighted mean diameter was underestimated for all stands whereas basal area weighted mean height was overestimated for all stands.

Main title:Jämförelse av prognostiserad och observerad beståndstillväxt 5 år efter första gallring enligt Bergvik Skogs skötselprogram
Authors:Olsson, Erik
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Hånell, Björn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:11
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Prognos, uppmätt, skötsel, produktion, predicted, observed, management, production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2014 14:14
Metadata Last Modified:08 May 2014 14:14

Repository Staff Only: item control page