Home About Browse Search
Svenska


Cederlund, Erik, 2014. Smärtlindring med NSAID efter avhorning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

Avhorning är ett ingrepp som utförs rutinmässigt på kalvar och i mindre omfattning på killingar. Den vanligaste avhorningsmetoden i Sverige är brännjärnsavhorning. Ingreppet är smärtsamt för djuren, något som visats genom ökade smärtbeteenden samt förhöjda plasmakoncentrationer av kortisol. En metod för att minska smärtan är att ge lokalbedövning i samband med ingreppet. När lokalanestesin slutar verka ökar plasmakoncentrationen av kortisol och det har även påvisats att mängden smärtrelaterade beteenden ökar. En anledning är den inflammatoriska reaktionen som uppstår till följd av vävnadsskadan vid ingreppet. Minskas den inflammatoriska reaktionen, minskas även smärtan. Ett sätt att minska inflammationen är att behandla med NSAID, non steroid anti-inflammatory drugs, postoperativt.
Syftet med denna litteraturstudie var att utröna om NSAID kan lindra den postoperativa smärtan efter avhorning, samt om den påverkar tillväxtminskningen hos kalvarna. Markörerna som studerades för att mäta smärta var kortisol och beteendeförändring. Litteraturstudien har avgränsats till effekten av tre NSAID ketoprofen, flunixin samt meloxicam, i kalvar och killingar som avhornats.
NSAID dämpar smärtan som uppkommer efter att lokalbedövningen slutar verka. Hur lång tid den kliniska effekten varar är dock ej fastställt men effekt har konstaterats upp till 44h beroende på administrationsätt, dos samt subsans. NSAID sänker även kortisolkoncentrationen i blodet efter avhorningen. Avhornades kalvarna med skärande metod och behandlades med NSAID hämmas tillväxtminskningen tydligt (över en period på 7-10 dagar) jämfört med placebo. Användes istället brännjärnsavhorning konstaterades en minskad tillväxtminskning endast de första dygnen. Detta gör det svårt att med säkerhet säga att kalvar som avhornas med brännjärn får en högre tillväxt över längre period. Dock är den metod som framförallt används i Sverige dåligt utredd när det gäller tillväxt över en längre period. Mer studier behövs även på hur killingar och getter reagerar på smärta vid avhorning.
NSAID minskar den postoperativa smärtan efter avhorning. Det bidrar även till en ökad tillväxt efter avhorning med skärande metod. Dock är evidensen svag huruvida den bidrar till ökad tillväxt efter brännjärnsavhorning.

,

Dehorning and disbudding are two commonly used surgical methods in the dairy and meat industry, it is also performed on kids to some extent. The most commonly used method by Swedish veterinarians and handlers is disbudding by heat cauterization, a method that has been shown to induce pain in the animals. The acute pain caused by the disbudding can be alleviated with the use of local anesthetics. When the anesthesia wears off an increased level of plasma cortisol is observed simultaneously as an increased frequency of pain related behaviors. A probable cause to the pain is the inflammatory response due to the tissue damage. One way to moderate the inflammation and consequently the pain is postoperative treatment with NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs.
The purpose of this review is to evaluate if NSAIDs alleviate the post surgical pain and causes an increased average daily gain after dehorning/disbudding. Behavioral changes and Plasma levels of cortisol have been used as markers of pain. Three different NSAIDs were included in the review, ketoprofen, flunixin and meloxicam. NSAIDs alleviate the pain that arises after the local anesthesia wears off. Behavioral studies suggest an effect of up to 44 hours, although the long term effects of NSAID in dehorned or disbudded calves and kids is unclear. There is evidence that NSAIDs lower the plasma cortisol levels. The daily gain was elevated during 7-10 days in calves dehorned using scoop dehorning when treated with NSAIDs. The daily gain after disbudding using heat cauterization has not been evaluated for a comparable time, but studies have shown effects during the first 24 hours after disbuddning compared to placebo treated calves. There is an uncertainly whether calves disbudded with heat cauterization and treated with NSAIDs get a higher daily gain or not. Pain post disbudding in kids and goats is poorly evaluated and more research is necessary before any conclusions are stated.
NSAID-treatment after disbudding alleviates the pain induced by the surgery. It also decreases the loss in average daily gain caused scoop dehorning. The effects on the daily gain after heat cauterzation are poorly studied and therefore the effects of NSAID are unclear.

Main title:Smärtlindring med NSAID efter avhorning
Authors:Cederlund, Erik
Supervisor:Ekstrand, Carl
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:27
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:smärta, kortisol, beteende, tillväxt, meloxicam, ketoprofen, flunixin, pain, cortisol, behavior, daily gain, pain management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 14:15
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics