Home About Browse Search
Svenska


Nordh, Emil, 2014. Oralt skivepitelkarcinom på katt : uppkomst och förekomst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

Oralt skivepitelkarcinom är den överlägset vanligast förekommande tumören i munhålan på katt och 10 % av alla tumörer som drabbar djurslaget består av denna cancerform. Lokala infiltrationer är vanliga medan metastasrisken till andra delar av kroppen är relativt låg. En katt som diagnostiserats med sjukdomen har endast 9,5 % chans att överleva en ettårsperiod och även efter behandling är överlevnadschanserna relativt små. Behandling med mandibulaektomi verkar vara den mest effektiva men medför ofta kroniska postoperativa komplikationer som ätsvårigheter, framskjutande tunga, snedvriden underkäke, ökad salivering, svårigheter då katten ska tvätta och slicka sig samt felaktigt bett med skador på gommen som följd. Tumören utvecklas oftast i den mandibulära gingivan eller i de sublinguala delarna av munhålan och mukösa ulcerationer, nekroser och variga inflammationer tillhör de patologiska fynden.
Det är osäkert hur oralt skivepitelkarcinom på katt uppstår men forskningen pekar på att det rör sig om cancerstamceller som driver utvecklingen. Forskare har visat att dessa cancerstamceller har förmåga att invadera intilliggande vävnad och att de dessutom är resistenta mot flera vanligt förekommande läkemedel för behandling av cancer, något som gör sjukdomen svårbehandlad.
Detta arbete inriktar sig till stor del på de riskfaktorer som för katt medför en ökad risk för att drabbas av oralt skivepitelkarcinom. Forskare har funnit att tobaksrök har en stark koppling till utvecklandet av cancerformen då katter som bor i ett hem där 1-19 cigaretter konsumeras per dag löper en fyra gånger större risk att drabbas än katter som inte utsätts för denna exponering. Användandet av loppavdödande medel, och då i form av halsband, ökar förekomsten med 5 gånger medan om djurägare tvättar sina katter med loppschampo minskar risken med 90 %. Även foderintaget verkar ha betydelse för utvecklande av sjukdomen då katter som äter torrfoder till synes har lägre risk att drabbas än de katter vars huvudsakliga kost består av blötmat. Tonfisk på burk har visats öka prevalensen och då även om bara en del av födan består detta. Om ras, pälstyp och kön har betydelse för utvecklingen råder det delade meningar, men det verkar stå klart att ute- eller innekatt, dricksvattenkälla, kloklippning eller hushållets värmekälla inte påverkar förekomsten.

,

Oral squamous cell carcinoma is by far the most common tumor of the oral cavity of the cat and stands for 10 % of all the tumors that afflict cats. Local infiltrations often occurs while the risk of metastasis is relatively low. A cat diagnosed with oral squamous cell carcinoma only has a 9.5 % chance of surviving one year and even after treatment the survival rates are fairly low. Mandibulectomy seems to be the most effective treatment but often results in chronic postoperative complications such as dysphagia, tongue protrusion, mandibular drift, ptyalism, difficulty grooming and malocclusion with palate injury. Tumors often develop in the mandibular gingival mucosa or sublingual and mucosal ulceration, necrosis and suppurative inflammation are pathological findings.
The origin of oral squamous cell carcinoma is uncertain but research indicates that cancer stem cells might be driving the development of the disease. It has been shown that these cancer stem cells have the ability to invade adjacent tissue and they are resistant to many commonly used drugs for treatment of cancer, which makes the disease difficult to medicate.
This essay mostly concentrates on the risk factors for development of feline oral squamous cell carcinoma. Scientists have discovered that tobacco smoke is strongly related to the development of this type of cancer. They have seen that cats living in a home where 1-19 cigarettes were consumed each day had a four times increased risk than cats that not were exposed to any tobacco smoke. The use of flea control products, particularly flea collars, seems to increase the occurrence by five times while if cat owners wash their pets with flea shampoo the risk decreases by 90 %. The feed intake has been shown to play a role in the development of the disease. Cats eating dry food seem to have a lower risk of being afflicted of oral squamous cell carcinoma than cats whose mainly intake consists of wet food. Canned tuna increases the risk, even if it is not the main diet for the cat. It is being discussed if breed, the length of the fur and sex have any connections to the occurrence of oral squamous cell carcinoma but it seems like indoor or outdoor status, drinking water source, declawing or the home heating source not influence the risk.

Main title:Oralt skivepitelkarcinom på katt
Subtitle:uppkomst och förekomst
Authors:Nordh, Emil
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:31
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:oralt, skivepitelkarcinom, katt, tumör, cancer, förekomst, uppkomst, riskfaktorer, oral, squamous cell carcinoma, feline, tumor, occurence, origin, risk factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3835
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 08:40
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics