Home About Browse Search
Svenska


Sydfeldt, Ewa, 2014. Kan fysisk aktivitet påverka de aptitreglerande signalsubstanserna ghrelin, leptin och adiponektin hos häst?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
631kB

Abstract

Djuren har ett starkt födosöksbeteende och evolutionärt är detta mycket viktigt för artens och individens överlevnad. För att kunna reproducera sig, växa, försvara sig eller fly krävs att kroppen har tillräckligt med energi och djuret måste därmed söka föda. Aptit och födosök regleras av många mekanismer i kroppen. De främsta aptitreglerande signalsubstanserna som frisätts perifert i kroppen och som styr om ett djur är hungrigt eller mätt, är ghrelin och leptin. Adiponektin är en substans som styr insulinkänsligheten i kroppen och därmed hur väl glukos kan tas in i cellerna och omvandlas till energi. Dessa tre signalsubstanser är huvudfokus i denna litteraturstudie.
Ghrelin är ett hungerstimulerande hormon som utsöndras från magsäcken. När det utsöndras går det ut i blodet och till hjärnan där det stimulerar den neuroendokrina substansen neuropeptid Y (NPY) i hypotalamus. NPY är i sin tur en starkt stimulerande signal för aptit. Ghrelinet inhiberar även den neuroendokrina substansen melanocyt-stimulerande hormon (MSH) i hypotalamus. MSH är en stark aptitinhiberande substans centralt i hypotalamus.
Leptinet utsöndras från fettväven och är en signalsubstans för mättnad eftersom det inhiberar NPY och stimulerar MSH i hypotalamus. Det reglerar mättnad genom att frisättas när djuret har ätit nog med föda. Dessutom frisätts det mer leptin ju mer fettvävnad som djuret har och detta fungerar som en negativ feedback på födointag för att förhindra att djuret äter mer än det behöver.

Adiponektin reglerar, som nämnt ovan, insulinkänsligheten, och därmed hur glukos tas upp i kroppen genom att göra kroppens celler mer känsliga för insulin. Det frisätts, precis som leptinet, från fettväven.
Det finns många faktorer i kroppen som kan påverka dessa signalsubstansers frisättning och verkan. En frågeställning i regleringen av dessa signalsubstanser är om fysisk aktivitet kan påverka dessa substanser på något sätt. Enligt denna litteraturgranskning över ämnet verkar fysisk aktivitet ha en betydelsefull roll i hur dessa substanser frisätts i kroppen hos hästar och människor. Den fysiska aktiviteten har inte någon direkt inverkan på dessa signalsubstanser. Däremot efter den fysiska aktiviteten under en direkt efterföljande viloperiod sker olika förändringar av koncentrationerna av leptin och ghrelin. Ghrelinkoncentrationen i blodet ökade efter 12 timmars viloperiod och leptinkoncentrationerna minskade efter 24-48 timmars viloperiod direkt efterföljande en fysisk aktivitet. Några förändringar av adiponektinkoncentrationen har inte setts varken under den fysiska aktiviteten eller under den direkt efterföljande viloperioden.
Även om det visats att fysisk aktivitet påverkar leptin och ghrelin indirekt är det svårt att dra någon slutsats om huruvida aptitregleringen centralt faktiskt påverkas hos hästar och hur de upplever att en fysisk aktivitet påverkar deras aptit.

,

Animals have a strong need to search for food and evolutionary it has been important for the survival of the species. To be able to reproduce, fight and run from enemies, and have the energy to raise their offspring it is important that the individual is able to search for and eat enough food.

The appetite and regulation of food intake in the body is complex. The main signal substances that regulates this is ghrelin and leptin. Ghrelin is called the hunger hormone and is secreted from the cells of the gut. It increases the appetite via stimulation of a central endocrine peptide called neuropeptide Y (NPY) in hypothalamus. NPY is a strong mediator of appetite. Ghrelin also cause stronger appetite because it inhibits the melanocyte stimulating hormone (MSH) which is a strong inhibiting substance for appetite in the hypothalamus. Ghrelin is secreted when the animal is starved in which case it increases the behaviour of eating and searching for food. Leptin is called the satiety hormone and is secreted from the adipose tissue. It decreases the appetite via inhibition of NPY and stimulation of MSH. The hormone is released when the animals eat and it also correlates with the amount of body fat the individual has. An animal with higher amounts of body fat has higher concentration of leptin circulating in plasma. Adiponectin is a substance that indirectly regulates appetite. This hormone is secreted from the adipose tissue and regulates the sensitivity of insulin in the cells of the body.

There are many factors that can influence the regulation and secretion of these three signal substances in the body. The aim of this literature study is to find out if there is a correlation between physical activity and food intake or hunger, focusing on these three signal substances. From what has been studied and discovered in the past, it seems that physical activity has no immediate effect on these three substances. Instead, it has been shown that, after a period of rest post-exercise the levels of ghrelin and leptin are altered. However, no changes has been seen in the levels of adiponectin in plasma of humans or horses either before, during or after physical activity.
Even though it has been seen that the concentrations of ghrelin and leptin are changing after physical activity in horses, it cannot be concluded that the actual appetite regulation in the brain is affected and how the horse experiences the changes of plasma concentrations of these signal substances.

Main title:Kan fysisk aktivitet påverka de aptitreglerande signalsubstanserna ghrelin, leptin och adiponektin hos häst?
Authors:Sydfeldt, Ewa
Supervisor:Dahlborn, Kristina and Höglund, Katja
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:13
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:aptit, hunger, stimulering/inhibering av aptitreglerande signalsubstanser, ghrelin, leptin, adiponektin, fysisk aktivitet, träning, häst, appetite, hunger, appetite regulating signal substances, ghrelin, leptin, adiponectin, physical activity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2014 13:10
Metadata Last Modified:26 Sep 2014 13:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics