Home About Browse Search
Svenska


Grundin, Johanna, 2014. PCB, immunosuppression och ökad mortalitet hos marina däggdjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
479kB

Abstract

Epizootier som drabbat marina däggdjur och lett till storskaliga dödsfall har uppmärksammats runt om i världen de senaste decennierna. Höga halter av persistenta miljökontaminanter såsom DDT (diklordifenyltrikloretan) och PCB (polyklorerade bifenyler) har uppmätts hos djur som drabbats. Detta har lett till tankar om att miljökontaminanter, i den nivå de finns i våra akvatiska ekosystem idag, kan vara en bidragande orsak till den ökade mottagligheten för infektioner och den ökade mortaliteten hos marina däggdjur. I denna litteraturstudie sammanställs resultaten från försök, både på laboratoriedjur och marina däggdjur, som tyder på att kontaminanter med fokus på PCB kan orsaka immunosuppression och därmed vara en bakomliggande orsak till allvarligheten i dessa epizootier. Resultat från studier visar på att PCB kan orsaka immunosuppression genom att ge nedsatt proliferativt svar hos T-lymfocyter under stimulering med mitogener, minskad aktivitet hos NK-celler, nedsatt antikroppsproduktion, minskad antigen-specifik proliferation och minskat DTH (delayed-type hypersensitivity) svar. Studier har även visat på ett samband mellan höga PCB-nivåer och hypothyroidism, Vitamin-A brist samt atrofi av lymfoida organ. Dessa data tyder på att PCB, i de nivåer det finns i miljön idag, kan verka immunotoxiskt hos marina däggdjur som till följd av sin position högt upp i näringskedjan och sin långa livslängd samlar på sig höga nivåer av dessa persistenta toxiska kontaminanter.

,

Epizootic diseases affecting marine mammals and which have led to large-scale mortalities have attracted attention around the world during recent decades. High levels of persistent environmental contaminants such as DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) and PCBs (polychlorinated biphenyls) have been detected in affected animals. This has led to concern if environmental contaminants, in the level which they exist in our aquatic ecosystems today, may be a contributing factor to the increased susceptibility to infection and increased mortality of marine mammals. In this study the results of experiments , both on laboratory animals and marine mammals , are compiled suggesting that contaminants focusing on PCBs can cause immunosuppression and thus be an underlying cause of the severity of these epidemics. Results from studies show that PCBs can cause immunosuppression by resulting in a reduced proliferative response of T-lymphocytes during stimulation with mitogens, decreased activity of NK-cells, impaired antibody production, decreased antigen-specific proliferation and decreased DTH (delayed -type hypersensitivity) response. Studies have also shown an association between high PCB levels and hypothyroidism, vitamin A deficiency and atrophy of lymphoid organs. These data suggest that PCBs in the levels they exist in our environment today may be immunotoxic to marine mammals which, because of their high tropic level and their long life span accumulate high levels of these persistent toxic contaminants.

Main title:PCB, immunosuppression och ökad mortalitet hos marina däggdjur
Authors:Grundin, Johanna
Supervisor:Örn, Stefan and Carlsson, Gunnar
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:37
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:PCB, polyklorerade bifenyler, immunsystemet, immunosuppression, marina däggdjur , polychlorinated biphenyls, immune system, marine mammals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2014 09:34
Metadata Last Modified:19 Sep 2014 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics