Home About Browse Search
Svenska


Ågrahn, Ida, 2014. Medicinsk behandling av pyometra hos tik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
387kB

Abstract

Pyometra är namnet på en av våra vanligaste och allvarligaste hundsjukdomar.
Sjukdomen drabbar främst äldre tikar och innebär en varig och inflammerad livmoder. Den exakta patogenesen diskuteras fortfarande, men alla är överens om att sjukdomens utveckling beror på ett samspel mellan en hormonellt påverkad livmoder och opportunistiska bakterier. Tikar som drabbas blir ofta mycket snabbt nedsatta och tillståndet kräver akut behandling. Den vanligaste och säkraste metoden innefattar en operation där livmodern och äggstockarna opereras bort. De senaste 30 åren har emellertid en hel del studier gjorts av möjligheten att behandla pyometra medicinskt för att kunna bevara den reproduktiva förmågan hos tiken. Eftersom sjukdomen är flerbottnad krävs dels en antibakteriell behandling med antibiotika, samt en eller flera substanser som kan inducera en tömning av livmoderns infekterade innehåll.

De substanser som det främst har forskats om de senaste åren inom området är prostaglandiner, progesteronreceptorantagonister och dopaminagonister. Denna
litteraturöversikt syftar till att sammanfatta den nuvarande kunskapen om dessa substanser. Alla behandlingsmetoder har visat sig ha både för- och nackdelar.
Prostaglandiner ger biverkningar redan vid normaldosering och används därför inte längre lika ofta. Dopaminagonister och progesteronreceptorantagonister ger lindrigare
biverkningar men kan inte inducera lika kraftiga kontraktioner i uterus.

Kombinationer av substanserna har gett de bästa resultaten och förefaller därför vara ett bra alternativ om medicinsk behandling skall användas.
Gemensamt för alla substanser är att de behandlade tikarna löper en stor risk för återfall och fertiliteten efter avslutad behandling är inte heller optimal. Pyometra är
dessutom till en viss del ärftligt och man kan diskutera huruvida man bör avla på drabbade tikar eller ej. Kirurgisk behandling förefaller därför fortfarande vara den bästa lösningen. Medicinsk behandling bör dock kunna övervägas i vissa fall där tikens reproduktionsförmåga är mycket värdefull. I en del fall där tiken är för dålig för att man skall våga söva henne, kan det också vara en idé att behandla medicinskt för att stabilisera henne innan operation.

,

Pyometra is one of the most common and serious diseases of dogs today. The disease normally affects older bitches and is defined as an inflamed uterus filled with pus.
The exact pathogenesis is still discussed, but the general opinion is that it consists of a uterus affected by hormonal influence along with an infection with opportunistic bacteria. Pyometra can develop rapidly to a severe illness and therefore a fast treatment is usually demanded. The safest and most common treatment is a surgical
removal of the uterus and the ovaries. During the last 30 years different studies have been made on the possibility to treat pyometra medically in order to preserve the
reproductive ability of the bitch. Because of the different aspects of the disease, the treatment includes an antibacterial component together with one or more drugs that
can induce drainage of the uterus.

The substances mainly studied in this area are prostaglandins, progesterone receptor antagonists and dopamine agonists. This literature review aims to summarize the current literature about these drugs. All the substances have shown both positive and negative results. Prostaglandins have side effects even at normal doses and are therefore no longer used as frequently as before. Dopamine agonists and progesterone receptor antagonists have fewer side effects, but can not induce equally strong uterine contractions. Combinations of these substances have shown the best results and seems to be a good option for medical treatment.

Common for all treatments is a high risk of recurrence of the disease and often a lower fertility rate post-treatment. Pyometra is also inheritable to a certain extent and it is being discussed whether or not to breed from affected dogs. Surgery is therefore still considered to be the best option. Medical treatment can be considered in certain cases where the reproductive ability of the bitch is highly valuable. In some cases where the bitch is so ill that the veterinarian do not dare to anesthetize her, it might also be an idea to treat medically first to stabilize her before surgery.

Main title:Medicinsk behandling av pyometra hos tik
Authors:Ågrahn, Ida
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:17
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:pyometra, livmoderinflammation, hund, medicinsk behandling, prostaglandiner, aglepriston, kabergolin, canine, medical treatment, prostaglandins, aglepristone, cabergoline
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3779
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2014 08:52
Metadata Last Modified:19 Sep 2014 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics