Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Sandra, 2014. Radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan och den påverkan det haft på hjortdjur Cervidae och de människor som konsumerar köttet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
990kB

Abstract

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 spred radioaktivt nedfall över Europa och Sverige som kom att tas upp i ekosystemet av växter, djur och människor. I Sverige innebar det att älg (Alces alces), rådjur (Capreolus capreolus) och ren (Rangifer tarandus) fick förhöjda halter av Cesium-137, 137Cs, som i sin tur togs upp av de människor som åt av köttet. Upptaget i ekosystemet påverkas av flera faktorer; jordmånen och dess förmåga att binda radionukleider, växter och svamps benägenhet att ta upp dem, hjortdjurens val av föda beroende på tillgång och årstid samt tiden på året som jägare och samer fäller hjortdjuren. Denna litteraturstudie ämnar ta reda på hur hjortdjur (Cervidae) och människor i Sverige påverkades av nedfallet. Utifrån de studier som granskats har inga rapporterat märkbar påverkan hos hjortdjur. Hos människor har det tydligast påverkat livsstil och kultur, framför allt för samer men även för människor som rör sig mycket i skog och mark. Den genomsnittliga svenska populationen fick inget nämnvärt högre cesiumintag, medan de riskgrupper, jägare och deras familjer, samt samer, som åt mycket vilt- och renkött fick i sig avsevärt högre cesiumhalter. Studier har visat på en ökad cancerfrekvens hos människor i de län i Sverige som fick mest radioaktivt nedfall, men något statistiskt samband mellan nedfallet och den ökade cancerfrekvensen har inte kunnat ses, och med det inget samband mellan konsumtion av hjortdjur och ökad ohälsa. Detta betyder inte att det inte har haft en påverkan, eftersom att långtidseffekterna av låga doser radioaktivitet är dåligt utredd hos både djur och människor. Därför går det inte att utesluta en eventuell skadlig påverkan utifrån dagens forskningsläge, ytterligare forskning behövs.

,

In 1986 the nuclear accident in Chernobyl led to radioactive fallout over Europe and Sweden, the radionuclides were accumulated throughout the ecosystem by plants, animals and humans. In Sweden this led to higher caesium levels in elk (Alces alces), roe deer (Capreolus capreolus) and reindeer (Rangifer tarandus) which in turn were eaten by the people. The uptake in the ecosystem is affected by several factors; the soil and its ability to bind radionuclides, the predisposition of plants and fungi to absorb them, deer’s food of choice depending on availability and season and the time of year in which the hunt and slaughter takes place. The aim of this paper is to study the literature to see whether the fallout had an influence upon deer (Cervidae) and in turn the people who consume the meat. Given the literature reviewed on the subject none has reported any substantially effects on deer. In humans the most obvious effects have been those on culture and lifestyle, especially for Saami people and people who enjoy nature and the outdoors. The average Swedish population did not receive any substantially increased levels of cesium, while the risk populations, the Saami and hunters and their families, who eat a lot of game meat, did receive considerably higher levels. Studies have shown an increase in total malignancies in people living in the counties of Sweden worst affected by the fallout. There were no evidence of a statistical significance between the fallout and the cancer increase, which in turn meant that no connection between consumption of deer meat and ill health could be made. This does not mean that it has not had a harmful effect. Long term and low dose exposure to radiation in humans and animals is poorly investigated and with today’s knowledge it cannot be ruled out as a possibility. Further research on the subject is needed.

Main title:Radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan och den påverkan det haft på hjortdjur Cervidae och de människor som konsumerar köttet
Authors:Lennartsson, Sandra
Supervisor:Carlsson, Gunnar and Örn, Stefan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:06
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:radioaktivt nedfall, Tjernobyl, cesium, hjortdjur, Cervidae, jägare, riskpopulation, radioactive fallout, Chernobyl, caesium, deer, hunters, risk population
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2014 10:06
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics