Home About Browse Search
Svenska


Kärrman, Elsa, 2014. Orsaker till dräktighetstoxikos hos tackor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dräktighetstoxikos är en metabolisk sjukdom som framför allt drabbar högdräktiga tackor med fler än ett foster. Sjukdomen karakteriseras av flera ämnesomsättningsrubbningar men orsak och patogenes till sjukdomen är fortfarande inte helt känd. Det är därför svårt att förebygga sjukdomen och behandla tackorna på rätt sätt, vilket gör att många tackor som drabbas av dräktighetstoxikos inte överlever utan dör efter några dagar med symptom. Syftet med litteraturstudien var att belysa de två mest omtalade teorierna, undernäring och
bristfälligt energiutnyttjande, som orsaker till varför dräktighetstoxikos uppkommer. Den första bygger på att sjukdomen orsakas av undernäring hos tackorna och karakteriseras av hypoglykemi och hyperketonemi. Sjukdomen utlöses av att tackan blir stressad av yttre faktorer och att hon inte har möjlighet att möta de glukoskrav som flera foster ställer på henne. Ofta orsakas dräktighetstoxikos av att tackorna har energibrist på grund av felaktig
utfodring. En viktig förebyggande faktor är därför att tidigt under dräktigheten utfodra tackan efter hennes hull och hur många foster hon bär. Den andra teorin bygger på bristfälligt energiutnyttjande genom insulinresistens eller insulinbrist hos tackorna, vilket bland annat ger
höga nivåer av ketonkroppar i plasman. Ketonkropparna trycker ner glukosproduktionen hos tackan, vilket leder till en negativ spiral. Tackan får tillräckligt med energi via fodret, men hennes metabolism är suboptimal vilket leder till att sjukdomen utvecklas.
Hypotesen som presenteras här är att dräktighetstoxikos skulle kunna vara två olika sjukdomar, som beror på olika orsaker men som ger likande symptom. Då sjukdomen är
komplex och många frågetecken kvarstår är det viktigt att göra fler studier för att i framtiden kunna förebygga sjukdomen och behandla drabbade tackor.

,

Dräktighetstoxikos är en metabolisk sjukdom som framför allt drabbar högdräktiga tackor med fler än ett foster. Sjukdomen karakteriseras av flera ämnesomsättningsrubbningar men orsak och patogenes till sjukdomen är fortfarande inte helt känd. Det är därför svårt att förebygga sjukdomen och behandla tackorna på rätt sätt, vilket gör att många tackor som drabbas av dräktighetstoxikos inte överlever utan dör efter några dagar med symptom. Syftet med litteraturstudien var att belysa de två mest omtalade teorierna, undernäring och
bristfälligt energiutnyttjande, som orsaker till varför dräktighetstoxikos uppkommer. Den första bygger på att sjukdomen orsakas av undernäring hos tackorna och karakteriseras av hypoglykemi och hyperketonemi. Sjukdomen utlöses av att tackan blir stressad av yttre faktorer och att hon inte har möjlighet att möta de glukoskrav som flera foster ställer på henne. Ofta orsakas dräktighetstoxikos av att tackorna har energibrist på grund av felaktig utfodring. En viktig förebyggande faktor är därför att tidigt under dräktigheten utfodra tackan efter hennes hull och hur många foster hon bär. Den andra teorin bygger på bristfälligt energiutnyttjande genom insulinresistens eller insulinbrist hos tackorna, vilket bland annat ger höga nivåer av ketonkroppar i plasman. Ketonkropparna trycker ner glukosproduktionen hos tackan, vilket leder till en negativ spiral. Tackan får tillräckligt med energi via fodret, men hennes metabolism är suboptimal vilket leder till att sjukdomen utvecklas.
Hypotesen som presenteras här är att dräktighetstoxikos skulle kunna vara två olika sjukdomar, som beror på olika orsaker men som ger likande symptom. Då sjukdomen är
komplex och många frågetecken kvarstår är det viktigt att göra fler studier för att i framtiden kunna förebygga sjukdomen och behandla drabbade tackor.

Main title:Orsaker till dräktighetstoxikos hos tackor
Authors:Kärrman, Elsa
Supervisor:Werner Omazic, Anna and Kronqvist, Cecilia
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:12
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hyperketos, hyperketonemi, hypoglukemi, insulinresistens, insulinbrist, underutfodring, svält, hyperketosis, hyperketonemia, hypoglycemia, insulin resistance, insulin deficiency, undernourishment, starvation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 14:57
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics