Home About Browse Search
Svenska


Jensen, Julia, 2014. Smärtlindring vid akupunkturbehandling på smådjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

Akupunktur har används i många år som behandling mot diverse sjukdomstillstånd, bland annat som smärtlindring. Om man kan använda akupunktur som ett komplement till medicinsk smärtlindring, skulle man få billigare och säkrare behandlingar och sövningar. Denna artikel är ett försök i att reda ut om det finns vetenskaplig grund till akupunkturens analgetiska effekt, och hur detta verkar i kroppen.
Flera forskare har genomfört studier som förklarar hur smärtlindringsmekanismen verkar, och jag går här igenom 6 teorier: gatewayteorin, aktivering av GABA-receptorer samt frisättning av serotonin och noradrenalin, frisättning av endogena opioider, frisättning av antiinflammatoriska cytokiner, ändrad aktivitet i olika delar av hjärnan, och halten cholecystokinin octapeptid (CCK-8). Det finns flera motsägande artiklar till många av teorierna, men den teori som verkar ha störst belägg är frisättning av endogena opioider. Naloxon, som är en opioidantagonist för alla opioidreceptorer, blockerar analgesi som uppstått efter akupunktur, likaväl som den blockerar analgesi från morfin. Detta är en återkommande upptäckt, och endogena opioider verkar bidra stort till smärtlindringen efter akupunkturbehandling.
Det har även visat sig att halten av CCK-8, som är individuell, styr graden av analgesi. Ju mer CCK-8 individen har, desto lägre analgesi upplevs. Ett alternativ till individer som inte uppnår terapeutisk effekt efter behandling är att byta metod. Det finns tecken på att de som inte svarar på manuell akupunktur, upplever analgesi av elektroakupunktur. Att få effekt genom en så enkel handling som att byta metod skulle hjälpa många individer med kroniska smärttillstånd, som tidigare inte svarat på behandling.
Det har dock visat sig att placebobehandling kan ha nästan lika hög effekt som akupunkturbehandling. Samtidigt som det har gjorts många studier som visar att akupunktur ger signifikant bättre resultat än placebo, så kommer de flesta av dessa studier från Asiatiska länder som har visat sig ge fler positiva resultat i akupunkturförsök än resten av världen, vilket måste has i åtanke.

,

Acupuncture has been used for thousands of years, but it is mainly for the past 40 years it has been considered a form of treatment in Europe. One of the most frequent conditions treated with acupuncture is pain. If needles could be used as a complement to medical treatment, costs would go down and the treatments would be safer, with lesser risk of over dosing. I would like to find out if there is, in the literature, any scientific evidence for the analgesic effect of acupuncture, and if so, how it works.
I have focused on describing 6 theories of the mechanism of action: the gateway theory, activation of GABA receptors and secretion of serotonin and noradrenalin, secretion of endogenous opioids, secretion of anti inflammatory cytokines, altered activity in the brain, and the level of cholecystokinin octapeptide (CCK-8). There are many scientists arguing against acupuncture, but the theory that seems to have the most proof is secretion of endogenous opioids. Naloxone, an antagonist for all three opioid receptors, inhibits the analgesic effect from both acupuncture and morphine. This is a reoccurring finding, which argues that endogenous opioids are important mediators in acupuncture analgesia.
Another way of changing the therapeutic effect is by change of methods. Studies have shown that individuals who do not respond to manual acupuncture, will in some cases respond to electroacupuncture. By changing method, it might be possible to help non-responding patients by very simple means.
The placebo effect has always been discussed in this area, and there is still no definite answer to how big a role it has. Some studies show that placebo treatment results in nearly as high beneficial effects as acupuncture treatment. Other studies show results that beg to differ, although one must keep in mind that most of the studies concerning acupuncture originate from Asia, a continent which produces a higher amount of positive results in acupuncture studies than the rest of the world. That is not to say they are not trustworthy.

Main title:Smärtlindring vid akupunkturbehandling på smådjur
Authors:Jensen, Julia
Supervisor:Appelgren, Lars-Erik
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:62
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:akupunktur, elektroakupunktur, analgesi, smärtlindring, smådjur, acupuncture, electroacupuncture, pain management, anagesia, small animals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 14:31
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics