Home About Browse Search
Svenska


Brandt, Ida, 2014. Rituell slakt - med och utan bedövning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
477kB

Abstract

Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. Tillvägagångssätten skiljer sig mycket mellan och inom de olika slaktmetoderna, och innefattar alla eller några av de kritiska punkterna; fixeringen, själva bedövningen, snittet samt tiden mellan snitt alternativt bedövning och förlorande av medvetandet. Fixering kan orsaka djuret lidande i form av stress eller rädsla, varför en så kort fixeringstid som möjligt med djuret i upprätt position är att föredra ur djurvälfärdssynpunkt vid såväl bedövad som obedövad slakt. Vid bedövning är det viktigt att utrustningen är i gott skick och slaktaren kompetent för att inte utsätta djuret för onödigt lidande. Tvetydiga bevis finns kring huruvida snittet är smärtsamt eller inte, liksom hur länge djuret är vid medvetande och huruvida det under denna tid kan känna smärta. Författaren drar slutsatsen att djuret ska inneha ”benefit of the doubt” och därmed bör antas känna smärta under dessa moment tills motsatsen är bevisad. En korrekt utförd bedövning innebär minst lidande för djuret, medan en post-cut stunning kan anses vara godtagbar om den genomförs i direkt anslutning till snittet och fixeringen är välutformad.

,

To stun or not prior to ritual slaughter is a question of continual interest, with differences in legislations and religious rules. The aim with this review article is to, from an animal welfare point of view, investigate which method of ritual slaughter that enables the highest welfare for the animal to be slaughtered; slaughter without stunning, slaughter with prior captive bolt stunning, electrical head-only stunning or post-cut stunning. The procedures differ a great deal both between and within the different methods, and contain all or some of the critical points restraining, stunning, cutting and the time interval between the cut and loss of consciousness. Restraint may cause the animal suffering through stress or fear, wherefore the animal should be restrained for the shortest amount of time possible in upright position before stunning or cutting. In the moment of stunning it is of outmost importance that the equipment used is in good condition and the slaughterer competent to avoid causing the animal any unnecessary suffering. There is equivocal evidence whether the cut itself is painful for the animal or not, as well as how long the animal remains conscious and if it during that period is receptive to pain or not. The author of this paper concludes that the animal should be given benefit of the doubt and assumed to experience pain during these procedures until the opposite is proven. A well performed stunning implies less suffering to the animal, while post-cut stunning may be acceptable when performed immediately after the cut and the animal is properly restrained.

Main title:Rituell slakt - med och utan bedövning
Authors:Brandt, Ida
Supervisor:Algers, Bo
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:23
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:djurvälfärd, slakt, rituell, religiös, bedövning, shechtica, dhabiha, kosher, halal, animal welfare, slaughter, ritual, religious, stunning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2014 07:49
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics