Home About Browse Search
Svenska


Berthelsson, Jessica, 2014. Välfärdsaspekter hos inne- och utekatter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

Katter hålls som husdjur i många länder i världen och har mycket olika levnadsvillkor. Denna rapports syfte är att undersöka vilka för- och nackdelar olika hållningssätt har. De vanligaste sätten att ha sin katt i Sverige är som innekatt utan tillgång till utevistelse eller som utekatt vilket oftast innebär att katten är delvis inne och delvis ute. Frågeställningarna är: vilken boendesituation är att föredra ur kattens synvinkel? Vilka välfärdsproblem kan uppstå om katten bara är inne? Vilka välfärdsproblem kan uppstå om katten får gå ut? De specifika aspekterna som undersöktes var naturligt beteende (jakt), hälsa, utrymme, flerkatts-hushåll, miljöberikning och problembeteenden.
Jaktbeteende är ett av kattens grundläggande beteenden och utförs även om katten får mat på annat sätt. Innekatter får använda leksaker för att få utlopp för jaktbeteendet medan utekatter kan jaga bytesdjur. En utekatt är utsatt för en större smittorisk eftersom den träffar andra katter och den kan även bli smittade av bytesdjur. En utekatt kan drabbas av ogynnsamma väderförhållanden som en innekatt slipper. Det finns också en stor risk för olyckor, som t.ex. bilolyckor, för en utekatt. Innekatter bor på ett begränsat utrymme medan utekatter ofta har stora områden ute att röra sig på. Katter som har större utrymme är mer aktiva än katter som bor på liten yta och därför kan inaktivitet vara ett problem för innekatter som kan leda till t.ex. övervikt. Att ha flera katter tillsammans kan vara ett stressmoment om de inte fungerar bra ihop. Katterna behöver ofta någonstans att gå undan och det måste finnas tillräckligt med resurser, som mat och vatten, så att det inte blir bråk. Om detta är uppfyllt så kan katter som bor tillsammans ha glädje av varandra då de kan utföra sociala beteenden och de leker mer, både med varandra och själva. Miljöberikning är ett bra sätt att stimulera en katt som inte aktiveras på ett naturligt sätt. Det kan även vara nödvändigt för utekatter om utemiljön inte stimulerar katten tillräckligt eller om den inte får eller vill vara ute tillräckligt länge. Problembeteenden kan uppstå hos katter och det är då viktigt att utvärdera kattens boendesituation så att man kan upptäcka eventuella orsaker till dessa problem.

,

The domestic cat is an animal that is kept as a pet in many countries and the living conditions can vary depending on the way the cat is kept. It is therefore important to evaluate the positive and negative aspects of the different ways to keep cats at home. The most common ways to keep your cat in Sweden is to keep it only inside or to keep it partly inside and partly outside. The questions to evaluate are: which way of living is preferred from the cat’s point of view? Which welfare issues can arise if the cat lives only indoors? Which welfare issues can arise if the cat is allowed outside? The specific aspects evaluated in this rapport were hunting behavior, health, space, multiple-cat households, environmental enrichment and behavioral problems.
Hunting behavior is one of the cat’s basic behaviors and is carried out even if the cat gets food from owners. Cats that live only indoor have to use toys to practice the hunting behavior while cats allowed outdoor can chase prey. An outdoor cat is exposed to a bigger health risk since it can get infected from other cats or prey. Bad weather is another risk for outdoor cats that indoor cats aren’t exposed to. Accidents, like getting hit by a car, can be a big risk for an outdoor cat depending on the traffic where it lives. Cats that spend all their time indoor live on a limited space while outdoor cats have big areas outside to explore. Cats that live in a bigger space are more active than cats that live in a smaller space so it is therefore important to activate the cats to prevent weight gain. Keeping several cats together can be stressful if they don’t get along as a group. The cats need enough resources and places to hide so they don’t fight. The cats that live together can enjoy each other’s company by performing social behavior and playing together. Environmental enrichment is a good way of stimulating a cat that isn’t naturally activated. This can be necessary for indoor cats and cats allowed outside access if the time spent outside is not enough to activate the cat naturally. Behavioral problems can occur with domestic cats and it is therefore important to evaluate the living situation of the cat to determine if that could be the cause of the problem.

Main title:Välfärdsaspekter hos inne- och utekatter
Authors:Berthelsson, Jessica
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:82
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:välfärd, katt, innekatt, utekatt, miljöberikning, hälsa, utrymme, welfare, domestic cat, environmental enrichment, health, in-door, out-door
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2014 14:03
Metadata Last Modified:12 Sep 2014 14:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics