Home About Browse Search
Svenska


Carlborg, Anders, 2009. Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav : en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF (C uppsats )
358kB

Abstract

JAK medlemsbank arbetar idag med att förbättra servicen genom att göra Internetbanken mer användarvänlig samt öka medlemmarnas tillgänglighet till insatta sparmedel. Traditionellt har JAK förmedlat sparande och lån men med den förändring som nu genomförs kommer det även vara möjligt att i större utsträckning göra transaktioner till och från JAK-konton. Banken är inte med i Riksbankens gemensamma betalsystem, RIX, och använder sig inte av dagslånemarknaden för att få krediter. Utlåningen utgörs av de insatta sparmedlen och för att kunna genomföra transaktioner måste banken hålla sig med likvida medel.

Denna uppsats undersöker dagens kontoformer utifrån ett kontraktsperspektiv och konstaterar att i det bundna sparandet gäller ett monetärt lånekontrakt och det fria sparandet ett oregelbundet depositionskontrakt. Från kontraktsgenomgången konstaterar studien att 94 % av det fria sparandet utgörs av förtroendevaluta.

Att JAK-banken har en stor andel förtroendevaluta är inte problematiskt så länge den är välinformerad dess in- och utflöde av pengar. Med förändrade transaktionsmönster blir det viktigt att mängden likvida medel anpassas för att kunna genomföra alla betalningar. Vid likviditetsbrist kan banken inte göra de transaktioner som medlemmarna efterfrågar vilket påverkar medlemmarnas förtroende för spar- och lånesystemet. Med en annan uppsättning kontoformer skulle banken kunna minska mängden förtroendevaluta och samtidigt möjliggöra sparande och transaktioner. Uppsatsen ger förslag på ett transaktionskonto samt ett sparkonto som komplement till baskontot.

Main title:Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav
Subtitle:en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet
Authors:Carlborg, Anders
Supervisor:Hart, Robert
Examiner:Fahlbeck, Erik
Series:Thesis / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:575
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Förtroendevaluta, Oregelbundet depositionskontrakt, Monetärt lånekontrakt, JAK medlemsbank, Likvida medel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-324
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2009 09:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics