Home About Browse Search
Svenska


Alexius Lindgren, Michelle, 2014. The RECK gene and invasive cancer development : the significance of RECK in angiogenesis and inhibition of matrix metalloproteinases. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
652kB

Abstract

The RECK gene is a relatively new discovered gene with important implications for cancer research. The research has been primarily concentrated on the human gene with the ultimate aim to identify the invasive characteristics. Up regulated RECK is linked to significantly prolonged survival rates in patients with severe forms of malignancies.

RECK is normally expressed in all cells of the body and has an important role in the balance between destructive and constructive features of the extracellular matrix. The RECK protein is a membrane-bound glycoprotein that inhibit matrix metalloproteinases which has the function of breaking down the ECM. There is a significant correlation between RECK gene expression and the formation of new vessels, presumably via the mediation of VEGF which is an important and powerful inducer of angiogenesis. Research has shown that the downregulation of RECK is caused by the Ras oncogene, which otherwise also is a common cause of tumor development in the early stage.

For a tumor to progress and gain characteristics that classifies it as malignant, the degradation of ECM and mobilization of new blood vessels are essential functions. If the tumor is inhibited with respect to these functions the tumor will cease to grow. RECK is therefore a potential inhibitor but also a prognostic marker available at early clinical stages.

,

RECK genen är en relativt nyupptäckt gen som blivit högintressant inom cancerforskningen. Det är främst inom den humana medicinen som genen studerats för att eventuellt kunna registrera cancerns invasiva egenskaper. Uppreglerad RECK innebär ofta en avsevärt förlängd livstid hos patienter med allvarliga former av elakartad cancer
Normalt uttrycks RECK i alla kroppens celler och har då en viktig roll i balansen mellan nedbrytande och uppbyggande funktioner av extracellulära matrix (ECM). RECK-proteinet är ett membranbundet glykoprotein som inhiberar matrix metalloproteinaser vilka har till uppgift att bryta ner ECM. Man har också hittat ett samband mellan RECK-genens uttryck och nybildning av kärl, närmare bestämt via VEGF som är en viktig och kraftig stimulant av angiogenes. Nedregleringen av RECK orsakas av Ras-onkogenen som annars också är en vanlig orsak till tumörutveckling i tidigt skede.

För att en tumör skall utvecklas och få egenskaper som klassificerar den som malign, blir nedbrytning av ECM och mobilisering nya blodkärl steg på vägen. Om tumören hindras i dessa funktioner kommer den inte kunna utvecklas och växa som den vill, därför ser man RECK som en potentiell hämmare men även som en markör för att tidigt kunna bedöma den enskilda tumörens biogena malignitet och därmed hur sjukdomsförloppet för en cancerpatient blir.

Main title:The RECK gene and invasive cancer development
Subtitle:the significance of RECK in angiogenesis and inhibition of matrix metalloproteinases
Authors:Alexius Lindgren, Michelle
Supervisor:Engström, Wilhelm
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:08
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Reck gene, invasive cancer, development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:12 Sep 2014 12:44
Metadata Last Modified:12 Sep 2014 12:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics